Lærerseminar i Trondheim (04/01/2016)

Torsdag 28. januar inviterer EUs delegasjon til Norge, i samarbeid med Trøndelags Europakontor, SiU og fylkeskommunene i Nord-
og Sør-Trøndelag, til lærerseminar om EUs utdanningsprogram Erasmus+ og gjennomføring av utdanning.

Når: 28. januar 2016, kl. 10.00-1500

Hvor: Thora Storm Vidergående, Suhms gate 6, 7012 Trondheim

Påmelding: http://www.anpdm.com/survey-public/4140514676444B50407640/4140584A7648475F4B71

Frist: 22.01.2016

For forespørsel om påmelding etter 22.01.2016, kontakt Martin Wilberg på martin.wilberg@eeas.europa.eu

Program i PDF pdf - 241 KB [241 KB]

 

Program

Del 1:Hva vet vi om sammenhengen mellom internasjonalisering og arbeid for å bedre gjennomføringen av opplæring?

09.30: Registrering og kaffe

10.00: Velkommen: Hvordan jobber Thora Storm med internasjonalisering? v/ Anders Buhaug, Rektor Thora Storm

10.15: Hvorfor satser EU på utdanning og Erasmus+? v/ Markus Sebastian Hole, EUs delegasjon til Norge

10.30: Hva viser tallene? Erasmus+ og forebygging av frafall i skolen. v/ Henrik Arvidsson, Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU)

11.00: Kompetansebygging som viktig verktøy for å hindre frafall: Hvilken rolle spiller næringslivet? v/ Bjørnar Johansen, leder for Blått Kompetansesenter på Frøya

11.20:  Pause

11.35: Presentasjon av prosjektet «Addiction Prevention in Schools». v/ Arve Kjøstvedt, fungerende rektor, Fosen vgs

11.55: Presentasjon av prosjekt: « Completing Secondary Education». v/ Anne-Sophie Hunstad, fagleder, Charlottenlund vgs

12.15: Presentasjon av eTwinning. v/ Anita Normann, universitetslektor, Program for lærerutdanning NTNU

12.35: Lunsj

 

Del 2: Erasmus+ som virkemiddel

13.20 - 14.50: Arbeidsgrupper

Gruppe 1: For de som er i gang med prosjektsøknad: Erasmus+ søknadsskriving. v/ Ståle Ertzgaard, STFK og Angelika Grande, NTFK

Gruppe 2: For de som ønsker å bli bedre kjent med mulighetene: Erasmus+: oppbygging og kommende utlysninger. v/ Henrik Arvidsson, Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU)

14.50: Felles Oppsumering og avslutning.  v/ Markus Sebastian Hole, EUs delegasjon til Norge

 

Kontaktpersoner

EUs delegasjon til Norge: Markus Sebastian Hole - markus.hole@eeas.europa.eu

Sør-Trøndelags fylkeskommune: Ståle Ertzgaard - stale.ertzgaard@stfk.no

Nord-Trøndelags fylkeskommune: Angelika Grande - angelika.grande@ntfk.no

Trøndelags Europakontor: Thea Forsberg - thea.forsberg@mid-norway.no