Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European External Action Service 
1046 Brussels
Belgium

Τηλέφωνο: +32 2 584 11 11

Επισκεφθείτε την ΕΥΕΔ

 

 Διαβάστε τη δήλωση περί απορρήτου

Το δελτίο αυτό χρησιμοποιείται μόνο για ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Για ερωτήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct.

  • Εκτύπωση
  • Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς
  • Αυξήστε το μέγεθος κατά 150%
  • Αυξήστε το μέγεθος κατά 200%