Sazināšanās ar Eiropas Savienības Ārējās darbības dienestu

Pasta adrese:

European External Action Service 
1046 Brussels
Belgium

Tālrunis: +32 2 584 11 11

EĀDD apmeklēšana

 

 Lūdzu, izlasiet paziņojumu par personas datu aizsardzību

Šī veidlapa paredzēta tikai jautājumiem par Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Ja jums ir vispārīgi jautājumi par Eiropas Savienības politiku, lūdzu, sazinieties ar dienestu “Europe Direct”.

  • Drukāt
  • Atjaunot rakstzimju standartizmeru
  • Palielinat rakstzimju izmeru par 150 %
  • Palielinat rakstzimju izmeru par 200 %