Nástroj financovania spolupráce s industrializovanými štátmi a inými krajinami s vysokými príjmami 2007 – 2013

Počas uplynulých desaťročí Európska únia (EÚ) posilnila svoje dvojstranné vzťahy s industrializovanými štátmi a inými krajinami s vysokými príjmami, a to najmä v severnej Amerike, východnej Ázii, juhovýchodnej Ázii a v oblasti Perzského zálivu.

Cieľom nástroja financovania spolupráce v období rokov 2007 – 2013 je podpora intenzívnejšej spolupráce medzi Európskou úniou (EÚ) a inými prosperujúcimi krajinami. Európska únia hodlá ďalej prehlbovať svoje vzťahy s rozvinutými krajinami s vysokými príjmami s cieľom posilniť úlohu a postavenie Európskej únie vo svete, konsolidovať multilaterálne inštitúcie a prispieť k rovnováhe vo svetovom hospodárstve a medzinárodnom systéme. Tieto činnosti sú organizované v rámci troch hlavných kategórií:

  • verejná diplomacia English (en) zviditeľňovanie EÚ a podpora lepšieho pochopenia politík EÚ zo strany našich partnerov;
  • obchodná spolupráca English (en) konsolidácia prítomnosti spoločností z EÚ na trhoch, na ktoré je z hľadiska budúcnosti dôležité vstúpiť;
  • vzťahy medzi národmi English (en) zlepšovanie vzájomného porozumenia prostredníctvom spolupráce vo vzdelávaní a dialógov občianskej spoločnosti.

Nástroj sa vykonáva každoročne v rámci viacročných kooperačných programov Európskej komisie, ktoré prebiehajú v jednotlivých regiónoch alebo štátoch. Následne sa prijímajú ročné akčné plány, ktoré obsahujú opisy projektov, rozpočet a predbežný harmonogram. Počas rokov 2007 – 2013 bude nástroj disponovať 172 miliónmi EUR a na obdobie 2011 – 2013 sa počíta so sumou 77,645 mil. EUR (približne 26 mil. EUR ročne).