Instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (2007–2013)

V zadnjem desetletju je Evropska unija krepila dvostranske odnose z industrijskimi in drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom, zlasti Severno Ameriko, Vzhodno Azijo, Jugovzhodno Azijo in državami v Zalivu.

Instrument za financiranje sodelovanja (za obdobje 2007–2013) je namenjen tesnejšemu sodelovanju med Evropsko unijo ter industrijskimi in drugimi državami z visokim dohodkom. EU želi še poglobiti dvostranske odnose s temi državami, in tako okrepiti svojo vlogo v svetu, utrditi mednarodne organizacije in prispevati k uravnoteženosti svetovnega gospodarstva in mednarodnega sistema. Instrument podpira tri glavna področja:

  • diplomatske odnose English (en) : večja prepoznavnost EU in boljše razumevanje njenih politik,
  • poslovno sodelovanje English (en) : utrjevanje prisotnosti podjetij EU na pomembnih svetovnih trgih,
  • neposredno povezovanje med ljudmi English (en) : krepitev vzajemnega razumevanja s sodelovanjem na področju izobraževanja in civilne družbe.

Financiranje sodelovanja poteka na podlagi večletnih programov sodelovanja Evropske komisije z regijami in državami. Komisija pripravi letne regionalne ali državne akcijske načrte, v katerih opredeli projekte, proračun in okvirno časovnico. V celotnem obdobju 2007–2013 je za instrument namenjenih 172 milijonov EUR, samo za obdobje 2011–2013 pa 77,645 milijonov EUR (približno 26 milijonov EUR/leto).