Предложения за работа

НовиниRSS

 • 19/08/2014
  2 57255 1 _blank Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_en.pdf 08/19/2014 13:58:00 08/19/2014 13:58:00 08/19/2014 13:58:00 nulldate 2014081913 090126248c7f1ead N 090126248c7f1ead /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_en.pdf 26593 pdf N /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_bg.pdf 1 /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_en.pdf /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • 06/08/2014
  930 63679 1 Job offer in the Office of the EU Special Representative - Political Adviser Job offer in the Office of the EU Special Representative - Political Adviser /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_political-adviser_en.htm 08/06/2014 00:00:00 08/06/2014 00:00:00 08/06/2014 00:00:00 nulldate 2014080600 090126248c6b5390 N 090126248c6b63ab /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_political-adviser_en.htm 11269 xml N /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_political-adviser_bg.htm 1 /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_political-adviser_en.htm /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_political-adviser_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Job offer in the Office of the EU Special Representative - Political Adviser English (en)
 • 13/06/2014
  715 63679 1 Job offer in the Office of the EU Special Representative - Finance and Administrative Officer Job offer in the Office of the EU Special Representative - Finance and Administrative Officer /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_en.htm 06/13/2014 00:00:00 06/13/2014 00:00:00 06/13/2014 00:00:00 nulldate 2014061300 090126248c1734ac N 090126248c178e83 /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_en.htm 5645 xml N /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_bg.htm 1 /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_en.htm /jobs/news/2014/eusr_afghanistan_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Job offer in the Office of the EU Special Representative - Finance and Administrative Officer English (en)
 • 07/08/2013
  107 23272 1 Job offer in the Office of the EU Special Representative for the Middle East Peace Process Job offers in the Office of the EU Special Representative for the Middle East Peace Process 08/07/2013 00:00:00 08/17/2012 00:00:00 08/07/2013 00:00:00 nulldate 2013080700 090126248a23ae69 N 090126248c7e527d /jobs/news/2013/eusr_mepp_en.htm 4667 xml N /jobs/news/2013/eusr_mepp_bg.htm /jobs/news/2013/eusr_mepp_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Job offers in the Office of the EU Special Representative for the Middle East Peace Process

Още новини

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) започна работа на 1 декември 2010 г. Съгласно Договора от Лисабон нейният персонал се набира от институциите на ЕС: Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз и от дипломатическите служби на страните членки.

За информация относно работата в: