Предложения за работа

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) започна работа на 1 декември 2010 г. Съгласно Договора от Лисабон нейният персонал се набира от институциите на ЕС: Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз и от дипломатическите служби на страните членки.

За информация относно работата в:


News and Press ReleasesRSS

 • 16/04/2015
  18 25362 1 Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations /jobs/delegations/contract-agent-delegations/index_en.htm 04/16/2015 00:00:00 04/16/2015 00:00:00 04/16/2015 00:00:00 nulldate 2015041600 090126248c7f1f3c N 090126248f1b57d1 /jobs/delegations/contract-agent-delegations/index_en.htm 11264 xml N /jobs/delegations/contract-agent-delegations/index_bg.htm 1 /jobs/delegations/contract-agent-delegations/index_en.htm /jobs/delegations/contract-agent-delegations/index_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations English (en)
 • 10/04/2015
  54 25362 1 EPSO/AST/135/15 – HEADS OF ADMINSTRATION (AST4) IN EU DELEGATIONS EPSO/AST/135/15 – HEADS OF ADMINSTRATION (AST4) IN EU DELEGATIONS /jobs/news/2015/150410_epso_ast_135_en.htm 04/10/2015 00:00:00 04/10/2015 08:43:00 04/10/2015 00:00:00 nulldate 2015041000 090126248f080c74 N 090126248f0819cb /jobs/news/2015/150410_epso_ast_135_en.htm 3096 xml N /jobs/news/2015/150410_epso_ast_135_bg.htm 1 /jobs/news/2015/150410_epso_ast_135_en.htm /jobs/news/2015/150410_epso_ast_135_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  EPSO/AST/135/15 – HEADS OF ADMINSTRATION (AST4) IN EU DELEGATIONS English (en)
 • 10/03/2015
  33 25362 1 Political Adviser and Head of the Political Section Political Adviser and Head of the Political Section /jobs/news/2015/eusr_afghanistan_political-adviser_en.htm 03/10/2015 00:00:00 03/10/2015 00:00:00 03/10/2015 00:00:00 nulldate 2015031000 090126248eb1752b N 090126248eb19137 /jobs/news/2015/eusr_afghanistan_political-adviser_en.htm 5759 xml N /jobs/news/2015/eusr_afghanistan_political-adviser_bg.htm 1 /jobs/news/2015/eusr_afghanistan_political-adviser_en.htm /jobs/news/2015/eusr_afghanistan_political-adviser_zz.htm N ID_INTERNAL N N
  Political Adviser and Head of the Political Section English (en)
 • 11/02/2015
  17 25362 1 _blank Vacancy notice EMCDDA director Vacancy notice EMCDDA director /jobs/docs/vacancy_notice_emcdda_director_en.pdf 02/11/2015 10:01:00 02/11/2015 10:01:00 02/11/2015 10:01:00 nulldate 2015021110 090126248e533bc2 N 090126248e533bc2 /jobs/docs/vacancy_notice_emcdda_director_en.pdf 890214 pdf N /jobs/docs/vacancy_notice_emcdda_director_bg.pdf 1 /jobs/docs/vacancy_notice_emcdda_director_en.pdf /jobs/docs/vacancy_notice_emcdda_director_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Vacancy notice EMCDDA directorpdf - 870 KB [870 KB] English (en)

Още новини

Subscribe to Newsletters and alerts