Θέσεις εργασίας

ΕιδήσειςRSS

 • 22/08/2014
  Strategic Adviser Mogadishu Federal - Eucap Nestor
 • 19/08/2014
  4 57255 1 _blank Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_en.pdf 08/19/2014 13:58:00 08/19/2014 13:58:00 08/19/2014 13:58:00 nulldate 2014081913 090126248c7f1ead N 090126248c7f1ead /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_en.pdf 26593 pdf N /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_el.pdf 1 /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_en.pdf /jobs/delegations/contract-agent-delegations/vacancies_conatract_agent_delegations_zz.pdf N ID_INTERNAL N N
  Updated list of vacant Contract Agent posts in EU Delegations pdf - 26 KB [26 KB] English (en)
 • 15/08/2014
  Senior Mission Security Officer - EUCAP Sahel Niger
 • 15/08/2014
  Various posts - EULEX KOSOVO

Άλλες ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) άρχισε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 2010. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

Για πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες απασχόλησης