Ponuka pracovných miest

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) začala svoje pôsobenie 1. decembra 2010. Ako sa uvádza v Lisabonskej zmluve, pozostáva z úradníkov Európskej Komisie, Rady Európskej únie a pracovníkov diplomatických služieb členských štátov.

Informácie o pracovných miestach:

  • inštitúcie EÚ – pozrite Európsky úrad pre výber pracovníkov
  • ústredie EEAS – Zmluvní zamestnanci 3b – výzva na vyjadrenie záujmu English (en) français (fr)
  • delegácie EÚ –Voľné pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov English (en)
    Informácie o voľných pracovných miestach nájdete aj na internetových stránkach  delegácií.
    K dispozícii je aj program Mladí odborníci v delegáciách (Junior Professionals in Delegation) .
  • stážeEurópska Komisia Rada Európskej únie
  • spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP), pozrite voľné miesta v rámci misií SBOP