კორეა, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილო კორეა)