Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri mbështet vendin në rrugën e tij drejt integrimit në BE. Delegacioni menaxhon programet e Asistencës së BE -së dhe informon publikun shqiptar, vendimmarrësit dhe formuesit e opinionit për procesin e integrimit, institucionet e BE -së dhe politikat e tij.

Çfarë trajtojmë

Delegacioni i Bashkimit Evropian ne Republiken e Shqiperise eshte nje mision diplomatik i perhershem. Delegacioni u krijua ne vitin 1993, kur Komisioni Evropian vendosi te zgjeroje Zyren e tij me te Derguar Special, ne nje Delegacion te plote i cili reflektonte zhvillimet demokratike pozitive te cilat ndodhen ne ate kohe.

Detyrat kryesore te Delegacionit jane si me poshte:

  • Lehtesimi i zhvillimit te marredhenieve politike dhe ekonomike ndermjet BE-se dhe Shqiperise, ne kuadrin e procesit te Stabilizim Asocijimit, e cila eshte strategjia qe ndihmon Shqiperine ne rrugen e saj drejt integrimit ne BE.
  • Menaxhimi i programeve te asistences se BE-se.
  • Shprendarja e informacionit mbi BE-ne, informimi i publikut te gjere shqiptar, vendimarresit dhe opinion-beresit lidhur me procesin e integrimit, institucionet e BE-se dhe politikat e saj.

Ambasadori i Delegacionit te Bashkimit Evropian ne Shqiperi nga shtatori 2018 eshte Z. Luigi Soreca.

Zyra jonë

Zyra e Delegacionit

Zyra e Seksionit Politik, Ekonomik dhe të Informacionit

Zyra e Seksionit të Kontratave dhe Financës

Zyra e Bashkëpunimit

Zyra e Operacioneve Seksioni 1

Zyra e Operacioneve Seksioni 2

Zyra e Administratës

Asistente e zyrës së Delegacionit