Page language:
Shqip

Shqipëria ratifikon marrëveshjen e BE-së për shtatë vitet e ardhshme të ndihmës financiare të BE-së

Instrumenti i ri IPAIII do ta ndihmojë Shqipërinë në procesin e zgjerimit dhe do të ofrojë deri në rreth 600 milionë Euro mbështetje për të.

Kuvendi i Shqipërisë ratifikoi dje marrëveshjen e BE-së (Marrëveshja Kornizë Financiare e Partneritetit), e cila do t'i lejojë Shqipërisë të marrë fonde nga Instrumenti i Asistencës së Para-anëtarësimit të BE-së (IPAIII). Kjo asistencë e para-anëtarësimit mbështet vendet kandidate për në BE dhe vendet kandidate të mundshme për miratimin dhe zbatimin e reformave kyçe politike, institucionale, sociale dhe ekonomike për të qenë në përputhje me vlerat e BE-së dhe për t'u përafruar në mënyrë progresive me rregullat, standardet dhe politikat e BE-së.

Financimi i ri, i cili nuk do të ketë nevojë të shlyhet, do të drejtohet në një sërë sektorësh si reforma në drejtësi, mjedisi, energjia, zhvillimi i sektorit privat, bujqësia, punësimi dhe përfshirja sociale, qeverisja e mirë, decentralizimi, qeverisja vendore dhe shoqëria civile..

Ambasadorja Christiane Hohmann, Shefe e Delgacionit të BE-së në Shqipëri, tha:Hapja e negociatave të anëtarësimit këtë verë ishte një moment historik në marrëdhëniet BE-Shqipëri, por lidhja jonë ka qenë gjithmonë shumë e fortë. Për vite me radhë, BE-ja ka qenë mbështetësi më i madh i reformave në Shqipëri duke ofruar pothuajse 100 milionë Euro në vit për programe në fusha si reforma në drejtësi, bujqësia dhe shumë fusha të tjera që prekin jetën e qytetarëve shqiptarë. Ky ratifikim e vazhdon këtë partneritet të fortë me një paketë të re dhe më të madhe mbështetjeje për ta ndihmuar qeverinë në procesin e zgjerimit në vitet në vijim, si dhe për të përmirësuar jetën e përditshme të shqiptarëve”.

Më shumë informacion në lidhje me mbështetjen e BE-së për Shqipërinë mund të gjeni në faqen e internetit dhe kanalet e medieve sociale të Delegacionit të BE-së në Shqipëri.

Më shumë rreth IPAIII

IPAIII për periudhën 2021-2027 është fokusuar në prioritetet e procesit të zgjerimit të BE-së. Sipas IPA III, programimi i asistencës së BE-së është programuar sipas pesë dritareve tematike, të cilat pasqyrojnë grupimet e kapitujve negociues. Dritaret tematike janë:

  • Dritarja 1: Sundimi i ligjit, të drejtat themelore dhe demokracia;
  • Dritarja 2: Qeverisja e mirë, përafrimi me acquis të BE-së, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe komunikimi strategjik;
  • Dritarja 3: Agjenda e gjelbër dhe lidhshmëria e qëndrueshme;
  • Dritarja 4: Konkurrenca dhe rritja gjithëpërfshirëse;
  • Dritarja 5: Bashkëpunimi territorial dhe ndërkufitar.

Përveç kësaj, një sërë temash ndërsektoriale, të tilla si ndryshimet klimatike, mbrojtja e mjedisit, shoqëria civile, barazia gjinore dhe qasja e bazuar në të drejtat, janë integruar dhe rrjedhimisht zbatohen në kuadrin e pesë dritareve.

Buxheti i ri IPAIII për periudhën programore 2021-2027 është mbi 14 miliardë Euro dhe mbulon Ballkanin Perëndimor si dhe Turqinë. Kjo është një rritje e konsiderueshme nga buxheti prej 10 miliardë Eurosh i fazës së mëparshme IPA (IPAII, 2014-2020).

Më shumë rreth Instrumentit të Para-anëtarësimit mund të mësoni këtu: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en