Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının əsas qeyri-neft istehsal sektorlarında rəqabət qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi

03.09.2019

Ümumi məqsəd: Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas qeyri-neft istehsal sektorlarında rəqabət qabiliyyətini inkişaf etdirmək və istehsal sənayesinin seçilmiş sektorları ilə dövlət/özəl sektor dialoqunu (DÖSD) gücləndirmək.

Gözlənilən nəticələr

  • Seçilmiş sekto

    rlarda biznesə dəstək assosiasiyalarının (BDT-lər) yaradılması və fəaliyyət göstərməsinə imkan yaratmaq.

  • İstehsal sənayelərinin seçilmiş pilot sektorlarının ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırmasını hazırlamaq və təqdim etmək
  • Bazar iqtisadiyyatının daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə imkan yaratmaq üçün müvafiq qanunvericiliyə dəyişiklikləri təklif etmək

Müvafiq iş təcrübəsinin inkişaf etdirilməsi üçün dövlət və özəl sektor iştirakçıları arasında bacarıqları təkmilləşdirmək.