ანგარიში საქართველოს მიერ ასოცირების პროცესის განხორციელების შესახებ

13.08.2022

ინგლისურენოვანი ორიგინალური ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.