ვიზების გაცემის ახალი წესები

07.09.2016

"საქართველო-ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან
დაკავშირებული შეთანხმების ახალი წესები, რომლებიც ძალაშია 2011 წლის 1
მარტიდან"