Remote video URL

BE-ja për ajër të pastër në Kosovë

07.02.2020

BE-ja është duke investuar 76.4 milion Euro në termoelektranën Kosova B për të reduktuar emisionin e materieve ndotëse dhe për të përmirësuar efikasitetin.