Ilir Kiçmari – një aktivist i ri i përkushtuar për përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe integrimin në BE

Ilir Kiçmari, Ambasador i Ri Evropian 22-vjeçar nga Kosova, është aktivist i përkushtuar, me interes kyç në integrimin në BE, teknologji, të drejtat e njeriut dhe fusha të tjera.

Si student i shquar i shkencave kompjuterike, Iliri gjithashtu ndan njohuritë e tij në shkencat kompjuterike duke punuar si instruktor në një Shkollë Digjitale. Ai gjithashtu ndihmon Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës si asistent projekti dhe është themelues i OJQ-së “Iniciativa Studentore për Novacion 68(SIN68)” pjesë e Qendrës Studentore të Universitetit të Prishtinës.   

photo1

 

Përvoja e tij e punës dhe pjesëmarrja në trajnime të shumta, shkolla verore, debate, aktivitete kulturore e të tjera, kanë formuar dëshirën e tij për të përmirësuar komunitetin ku jeton, me objektivin e vetëm për ta shndërruar komunitetin në një “unazë me shumë ngjyra”. pa diskriminim dhe me mundësi të reja.

 

photo2

 

Temat që kanë qenë hallkat e angazhimit të tij janë fokusuar tek integrimi evropian dhe përfshirja e të rinjve në aktivitete që përmirësojnë vendin, qoftë në aspektin kulturor apo arsimor. Ai mendon se çdo synim pozitiv që kemi do të ishte më i lehtë për t’u arritur nën ombrellën e Bashkimit Evropian.

 

photo3

 

Iliri jo vetëm që ishte pjesëmarrës aktiv në aktivitete të ndryshme vullnetare, por i përdor ato për të krijuar mundësi për bashkëmoshatarët e tij. Në moshë të hershme (15 vjeç), ai ndau njohuritë e tij në një qendër trajnimi për matematikë, të cilën e bashkëthemeloi, si dhe themeloi OJQ-në e tij me qëllim të përmirësimit të sistemit të arsimit të lartë në Kosovë.

 

photo4

 

Gjatë studimeve Bachelor, Iliri fitoi disa bursa nga Universiteti i Prishtinës dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Një përvojë që e lidhi atë më shumë me BE-në ishte semestri i shkëmbimit me ERASMUS+ në Universitetin Teknik të Rigës, ku ai pati mundësinë të njihej me kultura të reja dhe të eksploronte çdo ditë vlerat e BE-së.

 

photo

 

Ndihma për komunitetin në epokën e teknologjisë mund të jepet edhe përmes rrjeteve sociale. Siç ka thënë teoricieni Mc Luhan, bota është kthyer në një fshat global. Lidhur me këtë, Iliri ka publikuar artikuj të ndryshëm në rrjete sociale për probleme të ndryshme në sistemin arsimor të Kosovës, të cilat kanë ndezur debate të ndryshme, madje duke ndikuar në gjykimin e fenomeneve të ndryshme nga nxënësit e rinj. Përveç avokimit në rrjetet sociale, ai ka marrë pjesë edhe në protesta të ndryshme kundër dukurive negative në arsimin e lartë dhe të drejtat e njeriut.

 

photo6

 

Së fundmi, ai ka punuar në projektin Zërat e Ukrainës me Shoqatën e Gazetarëve të Kosovës, ku ndër aktivitete të tjera, janë nikoqirë për më se dhjetë gazetarë ukrainas që punojnë në distancë nga Kosova.

 

photo

 

Të qenit ambasador i ri evropian i ka dhënë Ilirit mundësinë për të zgjeruar aktivizmin e tij, ashtu që të ndajë dhe përhapë më shumë vetëdijesim tek të rinjtë dhe ndjekësit në mediat sociale, për të mësuar, përjetuar dhe lidhur më shumë, për të krijuar marrëdhënie më të mira mes brezave të rinj në rajonin e Ballkanit, duke investuar në një të ardhme më pozitive jo vetëm në Ballkan, por edhe në të gjithë Evropën.

 

photo

 

 

Mesazhi i tij për të rinjtë është: “Angazhohuni më shumë në përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë, sepse cilido qoftë problemi, do të kuptohet më mirë dhe do të zgjidhet më lehtë nëse jemi më të arsimuar”.