Për Kosovën pa Korrupcion

13.02.2023

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit është një Agjenci e pavarur, e cila i raporton Kuvendit të Kosovës dhe zyrtarët e saj janë të mandatuar që t'i kryejnë detyrat e tyre pa ndonjë presion të jashtëm. Në këtë broshurë mund të gjeni informacione në lidhje me agjencinë në lidhje me Pavarësinë e saj dhe rolin e Drejtorit, Mandatin, Parandalimin e Konfliktit të Interesit, Deklarimin e Pasurive, Deklarimin e Dhuratës dhe Mbrojtjen e Denoncuesve.