Consiliul informal pentru Afaceri Interne: UE lansează Centrul de sprijin pentru securitatea internă și gestionarea frontierelor în Republica Moldova

Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului informal pentru Afaceri Interne, Comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, și Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ana Revenco, au lansat Centrul de sprijin al UE pentru securitate internă și managementul frontierelor Republicii Moldova. În calitate de platformă operațională, Centrul de sprijin al UE va consolida cooperarea în domeniul securității interne și al gestionării frontierelor între UE, Agențiile sale, Statele Membre și autoritățile din Republica Moldova. Centrul va fi înființat la Chișinău și va fi coordonat de către Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Războiul nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei a generat riscuri pentru securitatea internă atât în UE, cât și în Moldova. Datorită poziției sale geografice, Moldova are un rol-cheie în abordarea implicațiilor criminale și de securitate ale invaziei Rusiei în Ucraina. Lansarea Centrului de sprijin al UE relevă încă o dată perspectiva europeană a Republicii Moldova, în conformitate cu decizia Consiliului European de a acorda Moldovei statutul de țară candidată.

Vicepreședintele pentru Promovarea Modului de Viață European, Margaritis Schinas, a declarat: "Astăzi facem un pas concret pentru a consolida în continuare parteneriatul de securitate dintre UE și Republica Moldova, facilitând cooperarea și acțiunile operaționale pentru a aborda amenințările comune de securitate. Centrul de sprijin al UE va servi drept poartă de acces pentru autoritățile moldovenești la mecanismele de cooperare și de sprijin ale UE și este o dovadă a angajamentului nostru ferm față de un parteneriat tot mai strâns."

Comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat: "Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei este o provocare pentru noi toți și are un impact semnificativ asupra securității noastre interne. Odată cu lansarea Centrului de sprijin al UE pentru securitatea internă și gestionarea frontierelor în Moldova, avansăm cooperarea cu partenerii noștri moldoveni la nivelul următor pentru a aborda amenințările de securitate aferente. Centrul va consolida acțiunea noastră operațională comună cu Moldova pentru a aborda provocările privind crima organizată, inclusiv traficul de arme de foc sau traficul de ființe umane. De asemenea, Centrul va facilita participarea Moldovei la mijloacele și instrumentele UE privind securitatea internă."

Ca parte a pachetului cuprinzător de sprijin din partea UE pentru Moldova, Centrul de sprijin al UE va avea următoarele obiective:

  • să coordoneze sprijinul pe care UE și statele sale membre îl acordă Moldovei pentru ca aceasta să consolideze aplicarea legii și gestionarea frontierelor;
  • să pună la dispoziția autorităților moldovene un „ghișeu unic” care să furnizeze setul cuprinzător de măsuri de sprijin pe care UE și statele sale membre le oferă Moldovei în ceea ce privește securitatea internă și gestionarea frontierelor;
  • să susțină mecanismele existente privind securitatea internă și gestionarea frontierelor, în special sprijinul pe care Europol îl oferă în ceea ce privește schimbul de informații, analiza și cooperarea operațională, și pe care Frontex și Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) îl oferă în ceea ce privește gestionarea frontierelor, în special în ceea ce privește depistarea traficului de arme de foc și combaterea traficului de persoane, precum și sprijinul operațional prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT); 
  • să identifice nevoile autorităților moldovene în ceea ce privește consolidarea capacităților pentru asigurarea respectării legii și gestionarea frontierelor, sprijinind programarea instrumentelor de finanțare ale UE.

Centrul de sprijin al UE în Moldova va funcționa în șase domenii prioritare, care se bazează pe riscurile și amenințările identificate în comun de UE și Moldova. Centrul se va concentra pe: traficul de arme de foc, traficul de migranți, traficul de ființe umane, prevenirea și combaterea terorismului și a extremismului violent, criminalitatea informatică și traficul de droguri.

Fiecare reuniune a Centrului de sprijin al UE se va axa pe domenii prioritare specifice și va genera rezultate prin acțiuni operaționale, cum ar fi lansarea unor investigații sau cursuri de formare specifice. Prima reuniune operațională a Centrului a avut loc astăzi, odată cu lansarea politică a inițiativei. Aceasta s-a axat pe abordarea amenințărilor privind traficul de arme de foc.

Centrul va reuni experți de la Europol, Frontex, EUBAM, fiecare Stat Membru care dislocă ofițeri de aplicare a legii în Moldova, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă. Moldova va participa la Centrul de sprijin al UE cu un reprezentant al Centrului de cooperare polițienească internațională al Poliției Naționale a Moldovei, coordonatorul național EMPACT în Moldova, un expert în domeniul traficului de persoane și persoana de desemnată a autorităților moldovenești pentru cooperarea cu CEPOL.

Context

Între 24-25 martie, Consiliul European a solicitat Comisiei să ia măsurile necesare pentru a sprijini statele Membre și partenerii săi în intensificarea eforturilor de găzduire a refugiaților din Ucraina, prin manifestarea unui spirit continuu de unitate și solidaritate.

Pe 28 martie, Comisia a prezentat un Plan din 10 puncte pentru o mai bună coordonare europeană în ceea ce privește sprijinirea persoanelor care se refugiază din cauza războiului din Ucraina. În cadrul acțiunii 7, UE s-a angajat să consolideze solidaritatea cu Moldova.

În conformitate cu Planul din 10 puncte, UE a luat măsuri ferme pentru a contracara riscurile de securitate internă care decurg din agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Pentru a proteja persoanele care se refugiază din cauza războiului din Ucraina, Comisia a prezentat un Plan Comun de Combatere a Traficului de Persoane adaptat pentru a aborda riscurile legate de traficul de ființe umane și pentru a sprijini potențialele victime. Europol a alocat experți și ofițeri temporar, în toate Statele Membre învecinate cu Ucraina și Moldova. Autoritățile de aplicare a legii din Statele Membre colaborează în cadrul Platformei europene multidisciplinare împotriva amenințărilor criminale (EMPACT) pentru a ținti acțiuni operaționale comune împotriva noilor amenințări criminale legate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Mai multe informații

Planul din 10 puncte pentru o mai bună coordonare europeană în ceea ce privește susținerea persoanelor care se refugiază din cauza războiului din Ucraina

Website – Managementul migrației: Sprijinirea refugiaților din Ucraina

Date de contact

Nume

Anitta HIPPER

Email

anitta.hipper@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 298 56 91

Nume

Fiorella BELCIU

Email

Fiorella.BELCIU@ec.europa.eu

Phone number

+32 2 299 37 34