Declarație de presă comună în urma lansării Dialogului Politic și de Securitate la Nivel Înalt al Uniunii Europene și Republicii Moldova

18.03.2022

Dialogul la nivel înalt Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul politic și de securitate a fost lansat la prima sa reuniune pe data de 18 martie 2022, de către Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, dl Nicu Popescu și Secretarul general adjunct pentru afaceri politice / Directorul politic al Serviciului European de Acțiune Externă, dl Enrique Mora.

Părțile au salutat acest format de dialog la nivel înalt în calitate de nou pas în relațiile UE-Republica Moldova, reflectând angajamentul și interesul lor comun de a consolida cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere. Decizia de lansare a acestui dialog a fost luată pe 28 octombrie 2021 la ultimul Consiliu de Asociere dintre UE și Republica Moldova de la Bruxelles.

Secretarul general adjunct Enrique Mora a declarat: Lansarea Dialogului Politic și de Securitate la Nivel Înalt UE-Moldova demonstrează creșterea calității și intensității parteneriatului nostru pe mai multe dimensiuni, în special în ceea ce privește politica externă și de securitate. Eforturile impresionante ale Republicii  Moldova în gestionarea celui mai mare aflux de refugiați pe cap de locuitor dintre țările învecinate Ucrainei trebuie lăudate și sprijinite, deoarece acestea se adaugă altor provocări majore pentru reziliența Moldovei. Acest lucru demonstrează, de asemenea, implicațiile regionale mai ample ale agresiunii nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei. UE va continua să sprijine Moldova în fortificarea rezilienței sale și așteaptă cu interes consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării.

Viceprim-ministrul Nicu Popescu a declarat: „Războiul din Ucraina este cea mai mare provocare pentru regiunea noastră din ultimele decenii. Prima reuniune a dialogului politic și de securitate la nivel înalt Moldova-UE are loc într-o conjunctură foarte complicată. Concentrăm cooperarea UE-Moldova atât pe chestiuni urgente, cum ar fi gestionarea afluxului de refugiați, cât și pe pașii care vizează consolidarea rezilienței noastre. Republica Moldova a fost un susținător constant al promovării cooperării cu UE în domeniul securității, inclusiv PSAC, securitate cibernetică, contracararea amenințărilor hibride și în alte domenii.”

Ambele părți au avut un schimb amplu de opinii cu privire la situația din regiune. UE a salutat faptul că autoritățile moldovenești au condamnat ferm actul de război al Rusiei împotriva Ucrainei și au susținut Rezoluția Adunării Generale a ONU privind agresiunea împotriva Ucrainei. Participanții au abordat provocările legate de situația securității regionale și impactul umanitar și economic al acesteia asupra Republicii Moldova. UE și-a exprimat solidaritatea deplină cu Republica Moldova și înalta apreciere privind modul în care aceasta a gestionat afluxul mare de refugiați. Părțile au salutat sprijinul imediat al UE și al statelor sale membre, UE reiterându-și angajamentul de a accelera și extinde în continuare sprijinul său politic, financiar și umanitar pentru Moldova.

Principalul subiect de discuție a fost cooperarea în domeniul securității. UE și-a exprimat aprecierea pentru continuarea participării Moldovei la Misiunea de Instruire a UE în Mali și pentru implicarea sa activă în cursurile și seminarele de orientare privind Politica de Securitate și Apărare Comună în cadrul Parteneriatului Estic. Au fost discutate căi concrete pentru întărirea rezilienței Moldovei, în special în ceea ce privește securitatea cibernetică, combaterea dezinformării și consolidarea cooperării în cadrul Instrumentului European pentru Pace, precum și cooperarea mai strânsă pentru combaterea amenințărilor hibride.

De asemenea, participanții au discutat despre situația privind reglementarea conflictului transnistrean. UE și-a reiterat sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional, cu statut special pentru regiunea transnistreană. Părțile au reafirmat angajamentul pentru o soluționare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean în cadrul formatului 5+2.