EU će uložiti 13,5 milijardi eura u istraživanje i inovacije za 2023-2024

Komisija je usvojila glavni program rada Horizont Evropa 2023-24, sa oko 13,5 milijardi eura za podršku istraživačima i inovatorima u Evropi da traže inovativna rješenja za ekološke, energetske, digitalne i geopolitičke izazove.

Kao dio šireg programa EU za istraživanje i inovacije u iznosu od 95,5 milijardi eura, Horizon Europe, ovo finansiranje će doprinijeti da EU postigne svoje klimatske ciljeve, poveća energetsku otpornost i razvije osnovne digitalne tehnologije. Takođe će se baviti ciljanim akcijama podrške Ukrajini, jačanju ekonomske otpornosti i doprinosu održivom oporavku od pandemije COVID-19. To će pomoći da se postigne jači evropski istraživački i inovativni ekosistem, uključujući šire učešće istraživača i inovatora širom Evrope, veću mobilnost i finansiranje istraživačke infrastrukture svjetske klase.

Ispunjavanje klimatskih akcija i digitalne transformacije

5,67 milijardi eura (preko 42% budžeta programa rada) posvećeno je postizanju ključnih klimatskih akcionih ciljeva, pronalaženju inovativnih rješenja za smanjenje emisije gasova staklene bašte i prilagođavanju klimatskim promjenama. 1,67 milijardi eura doprinosi podršci biodiverzitetu.

Preko 4,5 milijardi eura podržaće digitalnu tranziciju EU, uključujući razvoj osnovnih digitalnih tehnologija i podsticanje njihove integracije u naše živote.

Obimna podrška će takođe biti pružena Novom evropskom Bauhausu, koji ima za cilj da pokaže prednosti zelene tranzicije u svakodnevnom životu ljudi i životnim prostorima.

Podrška bezbjednoj, sigurnoj i otpornoj Evropi

Skoro 970 miliona eura biće uloženo kako bi se ubrzala tranzicija čiste energije, u skladu sa REPoverEU planom, i povećala energetska nezavisnost Evrope od nepouzdanih dobavljača i nestabilnih fosilnih goriva.

U 2023. program rada će usmjeriti investicije od više od milijardu eura iz NextGenerationEU ka oporavku Evrope od ekonomske i socijalne štete izazvane pandemijom COVID-19. Štaviše, podržava istraživanje i inovacije sa 336 miliona eura kako bi se poboljšala spremnost za pandemiju i odgovorilo na hitne zdravstvene situacije. Ovo je u skladu sa ciljevima Evropske zdravstvene uprave za pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama (HERA).

Takođe će podržati kritičnu infrastrukturu protiv fizičkih i sajber pretnji kako bi se ojačala otpornost EU.

Ciljana podrška Ukrajini

Ciljana podrška Ukrajini pruža se pored namjenskih mera od 70 miliona eura koje su već pokrenute 2022. Nove akcije uključuju jačanje pristupa istraživača iz Ukrajine evropskim istraživačkim infrastrukturama, stalnu podršku naučnicima u zdravstvu iz Ukrajine i podršku klimatski neutralnim rekonstrukcijama nekoliko ukrajinskih gradova kroz Misiju EU za klimatski neutralne i pametne gradove.

Globalni izazovi zahtjevaju globalna rješenja

Radni program Horizont Evropa 2023-2024 obuhvata akcije za podršku i jačanje međunarodnih inicijativa u oblasti obnovljivih izvora energije, prehrambenih sistema, globalnog zdravlja, posmatranja životne sredine i još mnogo toga. Nadovezuje se na „Afričku inicijativu“ i uvodi novu „Mediteransku inicijativu“, kao odgovor na novu agendu istraživanja i inovacija razvijenu sa Unijom za Mediteran.

Što se tiče saradnje sa Kinom, program rada će se fokusirati na suočavanje sa globalnim izazovima kroz dvije vodeće istraživačke inicijative o hrani, poljoprivredi i biotehnologiji i klimatskim promjenama i biodiverzitetu.

Otvorenost za međunarodnu saradnju je uravnotežena sa potrebom da se zaštite interesi EU u strateškim oblastima, posebno da se promoviše otvorena strateška autonomija EU i njeno tehnološko liderstvo i konkurentnost.

EU misije

Više od 600 miliona eura biće uloženo u pet misija EU 2023. Ovo će podržati istraživanje i inovacije, za koje se očekuje da će rezultirati, na primjer, bolje pripremljenim lokalnim i regionalnim vlastima da se suoče sa rizicima povezanim sa klimom, obnavljanjem na najmanje 25 000 km rijeka slobodnog protoka, Climate City ugovori sa 100 gradova, uvođenje programa praćenja zemljišta ili optimizacija minimalno invazivnih dijagnostičkih intervencija protiv raka. Komisija očekuje da će misije prikupiti doprinose iz drugih izvora finansiranja, kako bi na kraju 2023. dostigli ukupan nivo investicija koji prevazilazi investicije iz Horizon Europe.

Sljedeći koraci

Prvi pozivi za podnošenje prijedloga biće otvoreni na portalu EU za finansiranje i tendere 7. decembra 2022. Informativni dani Horizont Evropa namjenjeni potencijalnim podnosiocima zahtjeva održavaju se između 6. decembra 2022. i 16. februara 2023. godine.

Pozadina

Program rada Horizont Evropa 2023-2024 zasnovan je na Strateškom planu Horizonta Evropa 2021-2024, usvojenom u martu 2021. Kreiran je zajedno sa zainteresovanim stranama, državama članicama i Evropskim parlamentom. Komisija je 1. decembra pokrenula najveće javne konsultacije ikada održane o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti programa EU za istraživanje i inovacije Horizon 2014-2027. Otvoren je 12 sedmica i doprinosi konačnoj evaluaciji Horizonta 2020, privremenoj evaluaciji Horizonta Evropa kao i postavljanju temelja za pripremu Strateškog plana Horizont Evropa 2025-2027.