Page language:
Montenegrin

Grant Evropske investicione banke (EIB) u vrijednosti do 2,9 miliona evra za unapređenje obrazovanja u Crnoj Gori

  • Grant EIB-a obuhvata tehničku i savjetodavnu podršku za pripremu i javne nabavke povezane sa unapređenjem školske infrastrukture i podržava Vladu Crne Gore u razvoju dugoročnih standarda praćenja i evaluacije obrazovnih projekata
  • Ovo je drugi  grant koji je u 2022. godini Crnoj Gori odobrio EIB Global, specijalizovani razvojni ogranak EIB-a, pokrenut za podršku aktivnostima EIB-a u zemljama van Evropske unije
  • Od 2020. godine, EIB je uložila blizu 200 miliona evra u ključne sektore crnogorske privrede za jačanje ekonomske otpornosti na krizne situacije
EU flag

Evropska investiciona banka (EIB), banka Evropske unije, obezbijediće Vladi Crne Gore grant u iznosu do 2,9 miliona evra, kao podršku ubrzanju modernizacije nacionalnog obrazovnog sistema kroz nadogradnju, izgradnju i rekonstrukciju infrastruktura predškolskih, školskih i stručnih obrazovnih institucija u zemlji. Grant EIB-a obuhvata tehničku i savjetodavnu podršku za pripremu projekata i postupak javnih nabavki, kao i za razvoj nacionalnih standarda za praćenje i evaluaciju sličnih projekata. Ovim će se ubrzati proces modernizacije obrazovanja, koji će dovesti do stvaranja dodatnih 2.070 mjesta u crnogorskim školama i otvoriti 530 novih radnih mjesta.

Ovaj grant podržava aktuelnu modernizaciju nacionalnog obrazovnog sistema, kao dijela Programa unapređenja crnogorskog obrazovanja vrijednog 18 miliona evra, za koji je EIB potpisao ugovor sa Vladom Crne Gore 2019. godine. Program finansira nabavku savremene opreme, izgradnju i rekonstrukciju javnih obrazovnih infrastruktura, uključujući obdaništa, osnovne, srednje i stručne škole, kao i nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i školskog namještaja. Sredstva su odobrena iz Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI), koja je namenjena podsticaju ekonomskog rasta, otvaranju radnih mjesta, socijalnoj koheziji i razvoju vitalnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu.

Lilyana Pavlova, potpredsjednica EIB-a,, zadužena za operacije u Crnoj Gori, izjavila je: „Veliko nam je zadovoljstvo što smo u okviru našeg novog ogranka – EIB Global, potpisali drugi ugovor o grantu sa Crnom Gorom ove godine. Podrškom za proširenje i unapređenje obrazovnih usluga EIB osigurava jednak pristup visokokvalitetnim uslovima učenja za svu djecu, podstičući na taj način inkluzivnost i jednakost. Na ovaj način doprinosimo postavljanju temelja za savremeni obrazovni sistem, koji će unaprijediti zapošljivost mladih i promovisati ekonomski rast zemlje. Uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija će ubrzati digitalnu transformaciju u Crnoj Gori, kao i pristup digitalnim vještinama.”

Oana Cristina Popa, ambasadorka EU i šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, je izjavila: „EU je najbolji partner Crne Gore kada je u pitanju reforma obrazovnog sistema. U okviru našeg novog IPA pretpristupnog programa, radićemo zajedno sa drugim razvojnim partnerima, kako bismo pomogli Vladi da modernizuje obrazovni sistem. Naša ulaganja će se fokusirati na opšte slabosti u procesu učenja i na veću inkluziju ranjivih grupa, kao što su učenici sa invaliditetom, Romi i druge manjinske grupe. Iako planiramo da naša pretpristupna sredstva usmjeravamo uglavnom kroz program direktne budžetske podrške, infrastrukturne potrebe će biti podržane od strane EIB-a i drugih finansijskih institucija, u skladu sa potrebama Crne Gore. Naši uzajamni programi podrške se nadopunjuju i mogu pomoći državi da postigne najbolje rezultate.”

Dodatne informacije

O EIB-u

Evropska investiciona banka (EIB) je institucija za dugoročne pozajmice Evropske unije i u vlasništvu je njenih država članica. Ona čini dugoročno finansiranje dostupnim za sigurno ulaganje kako bi doprinijela ciljevima politike EU. www.eib.org

O ogranku EIB Global:

EIB Global je novi specijalizovani ogranak EIB Grupe posvjećen povjećanju uticaja međunarodnih partnerstava i finansiranja razvoja. EIB Global je osmišljen da podstakne snažno fokusirano partnerstvo u okviru Tima Evropa, pored srodnih institucija za finansiranje razvoja i civilnog društva. EIB Global približava Grupu lokalnim zajednicama, kompanijama i institucijama kroz rad naših kancelarija širom svijeta

O EIB-u na Zapadnom Balkanu:

EIB je jedan od vodećih međunarodnih finansijera na Zapadnom Balkanu. Od 2009. godine, Banka je finansirala projekte u regionu, čija  ukupna vrijednost iznosi približno 10 milijardi evra. Pored kontinuirane podrške obnovi i nadogradnji javne infrastrukture, od 2010. godine, EIB je proširila svoje poslovanje na mnoge nove oblasti, kao što su zdravstvo, istraživanje i razvoj, obrazovanje i MSP sektor.

Za više informacija o aktivnostima EIB-a na Zapadnom Balkanu, posjetite ovu internet stranicu: www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-western-balkans

O EIB-u u Crnoj Gori:

Banka Evropske unije je aktivna u Crnoj Gori od 1977. godine i odobrila je zemlji kredite u vrijednosti od skoro milijardu evra, uglavnom za podršku malim i srednjim preduzećima, obrazovanju i transportnoj infrastrukturi. Za više informacija o projektima EIB-a u Crnoj Gori, pogledajte: https://www.eib.org/en/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/index.htm

Inicijativa za ekonomsku otpornost

Inicijativa za ekonomsku otpornost (ERI) je uspostavljena 2016. godine kao odgovor na poziv Evropskog Savjeta. Cilj inicijative je da se pomogne promjena obrazaca migracija od srednjoročnog ka dugoročnom periodu i pruži podrška prisilno raseljenom stanovništvu povećanjem otpornosti privreda na buduće šokove. ERI to čini tako što mobiliše finansijska sredstva za podršku rastu, otvaranju novih radnih mjesta, vitalnim infrastrukturnim projektima i socijalnoj koheziji u susjednim regionima Evropske unije. Za više informacija: https://www.eib.org/en/about/initiatives/resilience-initiative/index.htm