ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၇ စီမံကိန်းအကြို မြန်မာနိုင်ငံရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

25.08.2020

ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ အောင်မြင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ နှင့် ၂၀၃၀ တွင် ဝင်ငွေအလယ်အလတ်ရရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေရန်ဟူသည့် ရည်မှန်းချက်များကို ပံ့ပိုးရန် အလွန်ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စာချုပ်နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်မည့် ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၇‌ ခုနှစ် စီမံကိန်းချမှတ်ခြင်း စက်ဝန်းအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့် ခွဲခြမ်းစိစစ်ခြင်းများကို လက်ရှိအချိန်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ဦးဆောင်သည့် စီမံကိန်းအကြို အခြေအနေ လေ့လာသုံးသပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ် သုံးခုအား အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ (MS)၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ) နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့နှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးနောက် ဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် နိုင်ငံအလိုက် အခြေအနေ လေ့လာသုံးသပ်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အသေးစိတ်မွမ်းမံပေးကာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကို အွန်လိုင်းစစ်တမ်း ကောက်ယူရန်အတွက် ရေးဆွဲပြင်ဆင်ခြင်း၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စနစ်တကျညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ နှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနှင့် လစဉ်ပုံမှန်စည်းဝေးကာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆွေးနွေးဖလှယ်ခြင်းတို့အပါအဝင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းအကြို စာရွက်စာတမ်းများ ရေးဆွဲပြင်ဆင်ရန်အတွက် အခြေခံလိုအပ်သည်များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။

ပိုမိုသိရှိရန် :