Thirrje drejtuar Shoqërisë Civile të dorëzojnë propozim-projekte në kuadër të Mekanizmit të BE-së për Qëndrueshmëri Qytetare

29.09.2022

Në emër të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe projektit të financuar nga BE "Asistencë teknike për përmirësimin e mjedisit mundësues për Organizatat e Shoqërisë Civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut", jemi të kënaqur të ju informojmë se Mekanizmi i Qëndrueshmërisë Civile të BE-së (CRM) u lansua, si një thirrje për mbështetje në natyrë për iniciativat e shoqërisë civile.

Objektivi kryesor i kësaj thirrje për propozime është të mbështesë veprimet për të kontribuar drejt një mjedisi të përmirësuar dhe kapaciteteve të shoqërisë civile për të adresuar në mënyrë efikase prioritetet kryesore të reformave në komunitetet e tyre, të nevojshme për demokratizimin e mëtejshëm të shoqërisë. https://eu4cr.mk/news/eu-civil-resilience-mechanism-for-civil-society-organisations-launched/

Afati  për aplikim është 15 nëntor 2022 në orën 17:00 (koha lokale).

Aplikoni për CRM mbështetje në natyrë https://eu4cr.mk/request-form/