Page language:
Norsk, bokmål

EU-landene forplikter seg til gasskutt

Gas reduction by 15%

© Copyright European Union 2022 - EU

I et forsøk på å styrke EUs energiforsyningssikkerhet nådde medlemslandene den 26. juli en politisk enighet om en frivillig reduksjon av etterspørselen etter naturgass med 15 % denne vinteren. Rådets forordning forutser også muligheten til å utløse en alarmtilstand om forsyningssikkerhet, hvilket i så fall vil gjøre reduksjon av gassetterspørselen obligatorisk.

Hensikten er å gjøre innsparinger før vinteren for å forberede seg på mulige forstyrrelser av gassforsyningen fra Russland, som kontinuerlig bruker energiforsyninger som våpen.

Medlemslandene ble enige om å redusere sin gassetterspørsel med 15% sammenlignet med sitt gjennomsnittsforbruk de siste fem årene mellom 1. august 2022 og 31. mars 2023. De velger selv tiltak. Det ble dessuten vedtatt enkelte unntak og muligheter for å bli unntatt fra det obligatoriske reduksjonsmålet, for bedre å reflektere medlemslandenes spesifikke situasjoner samt sikre at man styrker energiforsyningssikkerheten på en effektiv måte.

Den politiske enigheten kom sammen på rekordtid og er basert på Kommisjonens forslag «Save gas for a safe winter» som ble lagt fram forrige uke.Målet er å sikre en ryddig og koordinert reduksjon av gassforbruket over hele EU for å være bedre forberedt til vinteren. Det utfyller de andre tiltakene som er gjort til dags dato i sammenheng med REPowerEU, spesielt for å diversifisere gassforsyningskildene, fremskynde utviklingen av fornybar energi og bli mer energieffektiv.

Den kollektive forpliktelsen om å redusere med 15 % er svært betydelig og vil bidra til å fylle lagrene for vinteren.

Videre gir muligheten til å erklære en EU-alarmtilstand som utløser obligatoriske gassforbruksreduksjoner i medlemslandene et sterkt signal om at EU vil gjøre alt som må til for å sikre sin forsyningssikkerhet og beskytte sine forbrukere, det være seg husholdninger eller industri.

Ved å handle sammen for å redusere etterspørselen etter gass, med hensyn til relevante nasjonale særtrekk, har EU sikret grunnlaget for den viktige solidariteten mellom medlemslandene i møte med Putins energiutpressing. Kunngjøringen fra Gazprom om ytterligere kutt i gassleveranser til Europa gjennom Nord Stream 1, uten noen forsvarlig teknisk grunn, illustrerer ytterligere Russlands upålitelige natur som energileverandør.

Takket være dagens beslutning fra Rådet er EU nå klar til å ta opp sin energisikkerhet i europeisk målestokk, som en union.

Les Kommisjonespresidentens uttalelse her.