Page language:
Not specified

EU med ny strategi for offshore fornybar energi

25.11.2020

19. november presenterte Europakommisjonen en strategi for offshore fornybar energi som skal bidra til å nå EUs ambisiøse klimamål.

Offshore fornybar energiteknologi omfatter en rekke teknologier for ren energi, for eksempel bunnfast og flytende havvind, bølgekraft, tidevannskraft og flytende solenergi.

I strategien foreslås det å øke Europas vindkapasitet i havet fra dagens nivå på 12 GW til 60 GW innen 2030 og til 300 GW innen 2050. Kommisjonen har som mål å supplere dette med 40 GW havenergi og andre nye teknologier innen 2050, noe som på sikt kan bety 30 ganger større kapasitet for offshore fornybar energi innen 2050.

Strategien vil oppmuntre til offentlige og private investeringer i ny infrastruktur og forskning, og vil gjøre det lettere for ulike regioner å samarbeide mer effektivt.

Visse hensyn skal allikevel ivaretas. Egnede havområder for offshore energi må være kompatible med beskyttelse av biologisk mangfold og annen bruk av havrom, som fiskeri, skipsfart, turisme og forsvar. Derfor krever strategien en systematisk og grundig analyse av potensielle kumulative påvirkninger, hvorpå tidlig involvering av berørte parter anses som avgjørende for å sikre at alle konsekvenser blir vurdert.

Du kan lese mer om strategien her.