EU og NATO: Felles erklæring om økt samarbeid

Den 10.januar presenterte EU og NATO en felles erklæring om ytterligere samarbeid og et styrket partnerskap. Dette innebærer at EU og NATO vil samarbeide tettere på områder som for eksempel å motarbeide hybride trusler, og å øke motstandsdyktighet mot uønsket utenlandsk innblanding og manipulering av informasjon. Les mer om Kommisjonspresident von der Leyens uttalelse om felleserklæringen i nettsaken vår!

 

Erklæringen ble presentert på en felles pressekonferanse med President av Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, og president av Det europeiske råd, Charles Michel.

EU og NATO har samarbeidet tett og vært nære partnere også før Russlands krig mot Ukraina. Sammen har EU og NATO blant annet koordinert sine responser på kriser gjennom felles øvelser, økt samarbeidet mot cyberangrep og tilrettelagt for bedre militær mobilitet.

Grunnet tiden vi nå befinner oss i ser partene nødvendigheten av å styrke det allerede over 20 år gamle partnerskapet mellom EU og NATO. Trusselen Russland utgjør er mye av grunnen til dette, men også Kinas forsøk på å i stadig større grad endre den internasjonale ordenen til sin fordel. Von der Leyen forklarer at EU og NATO skal ta samarbeidet til et nytt nivå ved å både forsterke det, men også utvide det til å omfatte nye områder.

 

Von der Leyen fokuserte spesielt på fire områder for videre samarbeid i sin uttalelse:

  1. Å videreutvikle samarbeidet om å motvirke hybride- og cybertrusler, i tillegg til terrorisme. Her har EU og NATO allerede et tett samarbeid, men von der Leyen vektla at det er ønskelig å fordype dette ytterligere.
  2. EU og NATO skal trappe opp samarbeidet om fremvoksende og forstyrrende teknologi og romfart.
  3. Adressere den truende sikkerhetsimplikasjonen som følge av klimakrisen. Ekstremvær som tørke og flom fører til ustabilitet og konsekvenser som fattigdom og uro i hele regioner. Derfor er dette et viktig punkt for videre samarbeid mellom EU og NATO.
  4. Å øke EUs og NATOs felles motstandsdyktighet, blant annet i møte med uønsket utenlandsk innblanding og informasjonsmanipulasjon. Sabotasjen på Nord Stream-gassrørledningene har vist at vi er nødt til å ta mer ansvar for sikkerheten til nettverksinfrastrukturen vår. Her understreker von der Leyen at enkeltland har ansvar for sikkerheten rundt egen infrastruktur, men at EU og NATO kan samarbeide tettere på dette området ved å dele erfaringer.

 

Videre understreker von der Leyen at EU vil fortsette å gjøre alt i sin makt for å støtte det ukrainske folket; sanksjonene mot Russland skal opprettholdes og vil bli utvidet til å også gjelde de som støtter Russlands krig militært, som for eksempel Hviterussland og Iran; og EU vil fortsette med humanitær, økonomisk og sikkerhetsrelatert assistanse til Ukraina så lenge det er nødvendig.

 

Kilde: European Commission