EU presenterer sikkerhets- og forsvarspakke

18.11.2022

10.november presenterte EU-kommisjonen og EUs høyrepresentant for utenrikssaker en felles kommunikasjon om en europeisk sikkerhets- og forsvarspakke.

EU presenterer sikkerhets- og forsvarspakke

Sikkerhets- og forsvarspakken er en del av EUs respons på det forverrede sikkerhetsmiljøet etter Russlands aggresjon mot Ukraina, og en oppfølging av EUs strategiske kompass vedtatt i mars 2022. Pakken skal bidra til å øke EUs kapasitet til å beskytte egne borgere og infrastruktur og består av en plan for EUs cyberforsvarspolitikk og en handlingsplan for militær mobilitet 2.0.

EUs cyberforsvarspolitikk:

Truslene vi står overfor har endret seg de siste tiårene, hvor vi blant annet ser et økende antall ondsinnede handlinger i cyberspace fra både statlige og ikke-statlige aktører. Vi kan derfor ikke ha et europeisk forsvar uten å også ha et cyberforsvar. Forslaget om EUs cyberforsvarspolitikk skal bidra til å øke EUs evne til å beskytte både militære og sivile ressurser fra cyberangrep.

EUs cyberforsvarspolitikk baserer seg på fire pilarer som dekker et bredt spekter av initiativer som skal bidra til at EU og EUs medlemsland blir i bedre stand til å oppdage, avskrekke og forsvare seg mot cyberangrep. Sterkere samarbeid mellom militære og sivile aktører er den røde tråden på tvers av de fire pilarene; handle sammen for et sterkere cyberforsvar, sikre forsvarets økosystemer, investeringer i cyberforsvarskapabiliteter og å etablere partnerskap for å løse felles utfordringer. Les mer EUs cyberforsvarspolitikk her.

Handlingsplanen for militær mobilitet 2.0:
Russlands angrepskrig mot Ukraina har bekreftet behovet for å styrke militær mobilitet i Europa. Dette reflekteres også i EUs strategiske kompass som ble vedtatt i mars 2022. Handlingsplanen for militær mobilitet 2.0 bygger på den første handlingsplanen fra 2018, men utvider spekteret av handlinger til nye områder. Handlingsplanen 2.0 har som mål å sikre rask og sømløs bevegelse av militære styrker og militært utstyr, på kort varsel og i stor skala, slik at man har evnen til å reagere raskt på nye trusler.

Den nye handlingsplanen legger til to nye pilarer; én pilar med fokus på motstandsdyktighet og beredskap og én med fokus på partnerskap. Handlingsplanen fremhever blant annet viktigheten av å forbedre transportinfrastruktur med dobbel anvendelse, å oppdatere militære krav (inkludert krav til forsyningskjeden av drivstoffer for militær transport) og digitalisering av administrative prosesser innenfor feltet. Les mer om EUs handlingsplan for militær mobilitet 2.0 her.
Kilder:
Kommisjonen
Pressemelding om EUs cyberforsvarspolitikk