Page language:
Norwegian Bokmål

Grønne og rettferdige handelsavtaler

Copyright: European Commission

 

Kommisjonen tar et stort skritt for å gjøre handel grønnere, mer rettferdig (da også for arbeidstakere) og mer bærekraftig. I sin kommunikasjon om «Makten til handelspartnerskap: sammen for grønn og rettferdig økonomisk vekst» legger Kommisjonen frem hvordan man kan styrke implementeringen og håndhevelsen av kapitlene om handel og bærekraftig utvikling (TSD) i EUs handelsavtaler.

Visepresident av Kommisjonen og Kommissær for handel, Valdis Dombrovskis, sier bl.a. at handelsavtalene til EU skal være en enda større driver for positiv endring i verden og at EU vil ty til sanksjoner hvis viktige arbeids- og klimaforpliktelser ikke oppfylles.

Alle EUs nyere handelsavtaler inkluderer kapitler om handel og bærekraftig utvikling, da med et bredt sett av gjensidige forpliktelser. Disse krever kontinuerlig og vedvarende innsats, slik at man ratifiserer grunnleggende konvensjoner, som f. eks Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjoner, og effektivt implementerer disse samt multilaterale miljøavtaler, som f. eks Parisavtalen om klimaendringer og konvensjonen om biologisk mangfold.

Kommunikasjonen lagt frem 22. juni identifiserer politiske prioriteringer og viktige handlingspunkter som vil øke effektiviteten til den nåværende engasjementsbaserte tilnærmingen til TSD. Spesielt vil den nye tilnærmingen inkludere bruk av handelssanksjoner for brudd på sentrale TSD-bestemmelser. Den vil bli brukt på fremtidige forhandlinger og på pågående forhandlinger etter behov.

Den nye tilnærmingen til TSD dekker bl.a.:

  • Resultatorientert engasjement med partnerland (f. eks skreddersydde mål, tidsbestemte planer, teknisk bistand)
  • Mer deltakelse og støtte til sivilsamfunnet (f. eks gjøre det lettere å sende inn klager på brudd på forpliktelser, mer involvering av ‘Domestic Advisory Groups’ (DAGs), mer åpenhet og mer ressurser til DAG-ene).
  • Sterkere fokus på implementering og håndheving (f. eks. muligheten på å anvende handelssanksjoner for vesentlige brudd på Parisavtalen og ILOs grunnleggende prinsipper).