Page language:
Norwegian Bokmål

Ny EU-strategi for å beskytte barn i nettverdenen

bik+

 

Den 11. mai vedtok Kommisjonen en ny europeisk strategi for et Bedre Internett for Barn (BIK+), for å forbedre alderstilpassede digitale tjenester og for å sikre at alle barn blir beskyttet, bemyndiget og respektert på internett.  

Det siste tiåret har digitale teknologier og måten barn bruker dem på endret seg dramatisk. De fleste barn bruker smarttelefon fra ung alder, og nesten dobbelt så mye sammenlignet med for ti år siden. Moderne digitale enheter gir muligheter og fordeler, som å samhandle med andre, lære og bli underholdt. Men disse gevinstene kommer ikke uten risiko, som eksponeringen for desinformasjon, nettmobbing eller skadelig og ulovlig innhold som barn må beskyttes mot.

Den nye strategien tar sikte på tilgjengelig, alderstilpasset og informativt nettinnhold, og tjenester som er til barnas beste. Les mer om den her.