Seminar om bærekraftig landbruksproduksjon i EU og Norge

11.04.2022
Landbruksdirektoratets lokaler i 5. etg., i Stortingsgata 28 i Oslo.
Press and information team of the Delegation to NORWAY

Torsdag 28. april inviterer Den europeiske unions delegasjon til Norge og Landbruksdirektoratet til åpent seminar om utviklingen av miljø- og klimatiltak i landbrukspolitikken i EU og Norge.

EU-kommisjonen la i 2020 frem "Farm to Fork"-strategien for bærekraftige matsystemer. Strategien utgjør en viktig del av European Green Deal og gjennomføres de neste årene i EUs felles landbrukspolitikk (CAP). Landbrukssektoren står i dag overfor store utfordringer. Krigen i Ukraina, pandemien og sterkt økende internasjonale priser på matvarer, synliggjør sårbarhet i matsystemene våre. 

På seminaret belyser vi hvordan dette praktiseres i Sverige og gjennomgår status for å få til en mer bærekraftig landbruksproduksjon i Norge. 

For mer informasjon om arrangementet og påmeldingslink, klikk her