Ukraina: EU har vedtatt en 10. sanksjonspakke mot Russland

24. februar markerte ett år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina og 9 år siden begynnelsen av Russlands ulovlige invasjon og okkupasjon av ukrainsk territorium. Nå har EU vedtatt en tiende sanksjonspakke som vil øke presset på Russland og Putin ytterligere.

 

Den tiende sanksjonspakken inneholder nye listeføringer i tillegg til handels- og økonomiske sanksjoner, inkludert ytterligere eksportforbud verdt mer enn 11 milliarder euro. Dette fratar den russiske økonomi kritiske teknologi- og industrivarer. Sanksjonspakken trapper også opp håndhevelse- og antiomgåelsestiltak, inkludert en ny rapporteringsplikt for den russiske sentralbankens eiendeler. Vi jobber tett sammen med våre partnere og Norge er lagt til listen over partnerland.

I nettsaken nevner vi de mest sentrale punktene. Les mer om den tiende sanksjonspakken her.

Begrepsforklaring «dobbel bruk»: Varer, programvare og teknologi som kan brukes til både sivile og militære applikasjoner.

 

Sanksjonspakken inneholder følgende elementer:

Ytterligere listeføringer: Det har blitt lagt til omtrent 121 enkeltpersoner og enheter til listen, inkludert blant disser er

 • Russiske beslutningstakere, høytstående myndighetspersoner og militære ledere som er medskyldige i krigen mot Ukraina.
 • Stedfortredende myndigheter som er innsatt av Russland i de okkuperte områdene i Ukraina.
 • Nøkkelpersoner involvert i kidnappingen av ukrainske barn til Russland.
 • Organisasjoner og enkeltpersoner som sprer feilinformasjon i det offentlige rom og bidrar til den militære krigføringen gjennom informasjonskrigføring.
 • Personer i Iran som er involvert i utarbeidelsen av droner og komponenter som støtter Russlands militære.
 • Medlemmer og støttespillere av Russlands Wagner-leiesoldatgruppe og dens aktiviteter i andre land.

 

Ytterligere EU-eksportforbud og restriksjoner: Det foreligger også nye eksportrestriksjoner på blant annet:

 • Følsomme teknologier med dobbelt bruk, og avanserte teknologier som bidrar til Russlands militære kapasiteter og teknologiske forbedringer basert på informasjon mottatt fra Ukraina, EUs medlemsland og partnere.
 • Ytterligere elektroniske komponenter som brukes i russiske våpensystemer (droner, missiler, helikopter, andre kjøretøy).
 • 96 enheter knyttet til Russlands militærindustrielle kompleks. Det totale antallet militære sluttbrukere som er listet er 506.
 • Syv iranske enheter som har brukt EU-komponenter og forsynt Russland med militære «Shahed»-droner for å angripe sivil infrastruktur i Ukraina.

Sanksjonspakken inneholder også eksportforbud på varer som enkelt kan bli brukt til å støtte Russlands krigføring:

 • Kjøretøy: tunge lastebiler som ennå ikke er forbudt (+ reservedeler), semitrailere og spesialkjøretøyer, som snøscootere.
 • Varer som enkelt kan overføres til det russiske militæret: elektriske generatorer, kikkerter, radarer, kompass osv.
 • Byggevarer.
 • Varer som er kritiske for drift og forbedring av russisk industriell kapasitet (elektronikk, maskindeler, pumper, maskineri for bearbeiding av metaller, osv.).
 • Komplette industrianlegg (inkludert for å unngå smutthull).
 • Varer som brukes i luftfartsindustrien (turbojet).

Med den 10. sanksjonspakke har EU totalt sanksjonert nesten halvparten (49%) av sin 2021-eksport til Russland.

 

Ytterligere importforbud til EU
Følgende russiske høyinntektsvarer er nå pålagt importforbud med den nye sanksjonspakken:

 • Bitumen og relaterte materialer som asfalt
 • Syntetisk gummi og sot

Disse nye importforbudene dekker EU-import verdt nesten 1,3 milliarder euro, og de kommer på toppen av 90 milliarder euro som allerede er sanksjonert, og representerer til sammen 58 % av EUs 2021-import.

 

Finansiell sektor
Tre russiske banker har blitt lagt til listen over enheter som er underlagt frysningen av eiendeler og forbudet mot å gjøre midler og økonomiske ressurser tilgjengelig.

Andre tiltak:

 • Forbud mot russiske statsborgere fra å tjene i/arbeide i styrende organer i EU-medlemslandenes kritiske infrastrukturselskaper.
 • Forbud mot russiske statsborgere og enheter fra å bestille gasslagringskapasitet i EU (unntatt LNG).

 

Håndhevelse og anti-omgåelsestiltak
Dagens pakke pålegger nye rapporteringsplikter for den russiske sentralbankens eiendeler. Dette er spesielt viktig når det gjelder mulig bruk av offentlige russiske eiendeler for å finansiere gjenoppbyggingen av Ukraina etter at Russland er beseiret.

Andre tiltak:

 • Rapporteringsforpliktelser på fryste eiendeler.
 • Private flyvninger mellom EU og Russland, direkte eller via tredjeland, bør varsles på forhånd.
 • Forbud mot å transportere varer og skytevåpen av dobbeltbruk via Russlands territorium til tredjeland.

 

Ytterligere forbud mot russiske foretak som sprer feilinformasjon  
Det er lagt til enda to russiske medier til medieforbudet.