Projekti i financuar nga BE për mbështjen e sundimit të ligjit është në kërkesë për të punësuar përkthyes/asistent

26.05.2022 Expired
Teaser

Shikoni detajet në linkun e mëposhtëm. Afati i fundit për aplikim: 10 qershor 2022