Şərq Tərəfdaşlığı ilə əlaqədar dezinformasiyalar

13.12.2021

2009-cu ildə fəaliyyətə başlayan "Şərq Tərəfdaşlığı" (ŞT) Avropa İttifaqı (Aİ), onun üzv
dövlətləri və altı Şərq qonşusu - Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova
Respublikası və Ukrayna arasında münasibətləri dərinləşdirmək və gücləndirməyə
yönəldilmiş təşəbbüsdür.

"Şərq Tərəfdaşlığı" fəaliyyəti və onun üzv dövlətləri dezinformasiya kampaniyalarının
hədəfinə çevrilmişlər və bu da insanların təşəbbüs və onun üstünlükləri haqqında
aydın və dəqiq məlumatlar əldə edə bilmələrinə mane olur. Ən geniş yayılmış
dezinformasiyaları insanlar arasında qorxu yayır və "Şərq Tərəfdaşlığı"-na üzv ölkələrin
vətəndaşlarını öz qərarlarını seçmə hüququ olmadığına inandırmağa çalışır.

Click on the image below to download the factsheet.