Organizační schéma ESVČ

24.01.2022

Organizační schéma ESVČ znázorňuje strukturu tohoto orgánu.

Na většinu každodenní práce v ústředí ESVČ dohlíží generální tajemník a tři náměstci generálního tajemníka.

Pět velkých oddělení pokrývá různé oblasti světa – asijsko-tichomořskou oblast, Afriku, Evropu a Střední Asii, širší Blízký východ a Ameriku.


Příbuzný