ქართული ლოკოკინების გატანა შესაძლებელია ევროპულ ბაზარზე

26.01.2022

2021 წლის დეკემბერში ევროკომისიამ განაახლა რეგულაცია 2002/34, რომელიც საქართველოს საშუალებას აძლევს სხვა პროდუქტებთან ერთად, ევროკავშირში ლოკოკინები გაიტანოს. აღნიშნული, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში განხორციელდა.

ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ლოკოკინები კვების წარმოებაში გამოიყენება. ამ პროდუქტზე დიდი მოთხოვნაა და საქართველო, მისი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, ლოკოკინების წარმოებისთვის იდეალურ ადგილად მიიჩნევა. ამჟამად, საქართველოში ლოკოკინები დაახლოებით 50 ფერმაში იწარმოება.

ლოკოკინების წარმოება, ამ პროდუქტზე მაღალი მოთხოვნის, დაბალი საწარმოო ხარჯებისა და მაღალი შემოსავლების გამო, მიმზიდველ საქმიანობად ითვლება. საქართველოში ფერმერებს წარმოების დაწყება 0.5 ჰა მიწის ფართობზეც შეუძლიათ, ხოლო წარმოებულ პროდუქტს ევროპის ბაზარზე 10 ლარზე მეტ ფასად გაყიდიან.

დამატებითი ინფორმაცია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ იხ. აქ, ხოლო ევროკავშირის მიერ საქართველოს სოფლის მეურნეობისათვის გაწეული დახმარების შესახებ -  აქ.