Utrikestjänstens organisationsplan

24.01.2022

Utrikestjänstens organisationsplan illustrerar dess struktur.

Det mesta av det dagliga arbetet vid utrikestjänstens högkvarter sker under ledning av generalsekreteraren och de biträdande generalsekreterarna.

Fem stora avdelningar täcker olika delar av världen: Asien och Stillahavsområdet, Afrika, Europa och Centralasien, Mellanöstern och Nord- och Sydamerika.


Relaterad