Visiosta toimeen: EU:n globaalistrategia käytännössä – Kolme vuotta takana, katse tulevaan

14.06.2019

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini on esitellyt kolmannen tilannekatsauksen Euroopan unionin globaalistrategiasta ”EU:n globaalistrategia käytännössä – Kolme vuotta takana, katse tulevaan”, josta EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelevat Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2019 pidettävässä ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Katsauksessa tarkastellaan kolmen viime vuoden aikana saavutettua edistystä sen jälkeen, kun globaalistrategia esiteltiin kesäkuussa 2016, viidellä painopistealalla: unionin turvallisuus, valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskyky EU:n itä- ja eteläpuolella, yhtenäinen lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin, yhteistyöhön perustuvat alueelliset järjestelyt ja globaalihallinta 2000-luvulla. Lisäksi siinä esitetään mahdollisia suuntaviivoja tulevien vuosien varalle.

Korkean edustajan Federica Mogherinin esipuhe EU:n globaalistrategian täytäntöönpanosta: ”Emme koskaan ajatelleet globaalistrategiaa teoreettisena harjoituksena. Alusta pitäen sen tarkoitus on ollut viitoittaa tietä toiminnalle, ja sellaisena se on tosiaan toiminut siitä alkaen, kun se esiteltiin. Kolme vuotta sitten kuvasimme maailmaa sanoilla monimutkainen ja kyseenalainen: katsoimme, että Eurooppaa pitää vahvistaa ja sen turvallisuutta parantaa. Koimme, että olemme vastuussa EU:n kansalaisille ja kumppaneillemme. Samassa yhteydessä havaitsimme, että käytimme vain pientä osaa yhteisestä potentiaalistamme.

Maailman tila ei ole sen parempi tänä päivänä kuin kolme vuotta sitten, mutta Eurooppa mielletään yhä suuremmassa määrin maailmanlaajuiseksi esikuvaksi. Olemme päässeet tähän asemaan myös siksi, että olemme tutkineet yhteisen unionimme hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, etenkin turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Tämä katsaus on luotaus matkaan, jonka olemme kulkeneet näinä vuosina. Se osoittaa, että olemme lunastaneet monia globaalistrategian lupauksia ja joissakin tapauksissa jopa ylittäneet odotukset. Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on ottanut ensimmäiset askeleensa. Jäsenvaltiot investoivat nyt yhteisiin teollisuus- ja tutkimushankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää kattavasti puolustusvalmiuksia, joita tarvitaan yhteisen turvallisuutemme varmistamiseksi. EU:n kansainvälisillä operaatioilla on nyt parempi komentorakenne, ja olemme sitoutuneet investoimaan entistä enemmän siviilitoimiimme. Yhteistyötä kumppaneiden kanssa tehdään enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja siihen osallistuu monia toimijoita YK:n rauhanturvaajista Natoon ja Afrikan rauhanturvaoperaatioista Kaakkois-Aasian maiden liittoon. Kumppanimme tietävät, että Euroopan vahvuus ei perustu pelkästään pehmeään voimaan.

Edellä mainitut seikat eivät kuitenkaan ole ainoa syy siihen, että meitä pidetään yhä suuremmassa määrin globaalina esikuvana. Aikana, jona Yhdistyneisiin kansakuntiin ja ylipäätään ajatukseen sääntöperusteisesta globaalihallinnasta kohdistuu yhä enemmän painetta, EU on investoinut enemmän kuin koskaan aikaisemmin monenvälisyyteen. Tästä on osoituksena se, että olemme tehostaneet rahoitussitoumuksia YK-järjestelmään esimerkiksi pelastamalla YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön talouskriisistä, tukemalla YK:n pääsihteerin uudistussuunnitelmaa ja tekemällä työtä Iranin kanssa tehdyn ydinsopimuksen säilyttämiseksi. Tässä ei ole kuitenkaan kaikki. Olemme aina pyrkineet rakentamaan tarkoituksenmukaiset monenväliset puitteet kulloisenkin maailmalla esiintyvän kriisin ratkaisemiseksi: se on ainoa tapa löytää pysyvä ratkaisu aikamme ongelmiin. Olemme aina käyttäneet vaikutusvaltaamme monenvälisyyden edistämiseen ja pyrkineet tuomaan alueelliset ja maailmanmahdit samaan neuvottelu pöytään. Tämä sama ajatus oli Brysselin Syyria-konferenssin, kansainvälisen Venezuela-kontaktiryhmän, Libyan kvartetin ja järjestämiemme Afganistania käsitelleiden alueellisten kokousten taustalla. Koemme, että meillä on vastuu tehdä osuutemme yhteistyön hengessä.

Tämä pätee erittäin hyvin omaan alueeseemme, hyvänä esimerkkinä Balkanin alue, jolla panostukseemme liittyvä myönteinen potentiaali on valtava ja vertaansa vailla, mutta se pätee myös muuhun maailmaan. Euroopan unionista on tullut entistä tärkeämpi kumppani pyrittäessä rauhaan ja turvallisuuteen kaikkialla maailmassa.

Globaalistrategiassa esitettiin visio Euroopan asemasta maailmassa, mutta samalla siinä peräänkuulutettiin ensisijaisesti suurempaa yhtenäisyyttä unionin ulkoisessa toiminnassa. Painotimme, että meidän on oltava entistä yhtenäisempiä, ei ainoastaan keinona lähentää unionia vaan ennen kaikkea siksi, että toimintamme olisi entistä vaikuttavampaa ja täsmällisempää. Näinä vuosina olemme edistyneet kehitys- ja turvallisuuspolitiikkamme synkronoinnissa. Ulkoisten ja sisäisten tapahtumien välistä yhteyttä ei voida enää sivuuttaa, ja politiikkamme on kehittynyt sen mukaisesti. Olemme kehittäneet älykkäämpiä rahoitusvälineitä, kuten erityisrahastot, ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä YK:n turvallisuusneuvostossa tavalla, joka näytti mahdottomalta vielä kolme vuotta sitten.

Globaalistrategia on ollut yhteinen suunnannäyttäjämme näinä vaikeina aikoina. Strategia oli tulosta kaksi vuotta kestäneestä pohdinnasta, johon osallistuivat EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden lisäksi kansalaisyhteiskunta ja tiedemaailma. Prosessin edetessä syntyi uusi yhteisymmärrys siitä, mitä unioni tarvitsee, mitä siltä puuttuu ja mihin suuntaan on lähdettävä.

Edistys on ollut mahdollista yksinomaan siksi, että sen tukena on ollut vahva yhteinen poliittinen tahto mennä eteenpäin.Kaikki mitä olemme saavuttaneet voi kuitenkin osoittautua lyhytaikaiseksi, jos poliittinen tahto hiipuu. Tulokset on vahvistettava ja uusia väyliä, joita on nyt avattu, on tutkittava tarkemmin. Tässä katsauksessa tähdennetään saavutuksia ja puutteita ja ehdotetaan vaihtoehtoja mahdollisia tulevia toimia varten.

Globaalistrategian myötä olemme valinneet tien, joka vie kohti vahvempaa Eurooppaa. Tämä valinta on tehtävä aina uudestaan, joka päivä, jokaisella askeleella.”

- Federica Mogherini  Napsauta tästä ja lue koko katsaus:

 


Katso myös