Od vízie k činom: Globálna stratégia EÚ v praxi – po troch rokoch hľadíme do budúcnosti

14.06.2019

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová predložila tretiu správu o pokroku pri vykonávaní globálnej stratégie Európskej únie pod názvom „Globálna stratégia EÚ v praxi – po troch rokoch hľadíme do budúcnosti“, o ktorej budú na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 17. júna 2019 v Luxemburgu diskutovať ministri zahraničných vecí a ministri obrany EÚ. Správa sa zaoberá pokrokom dosiahnutým za posledné tri roky od predstavenia globálnej stratégie v júni 2016, a to v týchto piatich prioritných oblastiach: bezpečnosť Únie, odolnosť štátov a sociálnych systémov na juhu a východe, integrovaný prístup ku konfliktom a krízam, kooperatívne regionálne usporiadania a globálne riadenie v 21. storočí. Zároveň navrhuje možné smerovanie ďalšieho postupu v nasledujúcich rokoch.

Úvodné slovo vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej k správe o vykonávaní globálnej stratégie EÚ:

„Globálnu stratégiu sme nikdy nepovažovali za akési teoretické cvičenie. Od začiatku nám mala slúžiť ako kompas - a ním sa po svojom predstavení aj stala. Pred tromi rokmi sme svet vnímali ako „konfliktný a zložitý“: považovali sme za potrebné urobiť z Európy silnejšie a bezpečnejšie miesto, cítili sme zodpovednosť voči európskym občanom a našim partnerom a uvedomovali sme si, že využívame len malú časť nášho spoločného potenciálu.

Svet dnes nie je v lepšom stave ako pred tromi rokmi. Ale Európa sa čoraz častejšie považuje za globálny vzor. Je to aj preto, že sme prebudili nevyužitý potenciál našej Únie, predovšetkým v oblasti bezpečnosti a obrany. V tejto správe sa opisuje, akú cestu sme za tie roky prešli. Svedčí o splnení mnohých sľubov globálnej stratégie, ale aj o tom, že v niektorých prípadoch sme dosiahli ešte viac, ako sme dúfali. Európska bezpečnostná a obranná únia urobila prvé kroky. Členské štáty v súčasnosti investujú do spoločných priemyselných a výskumných projektov s cieľom vyvinúť plné spektrum obranných spôsobilostí, ktoré potrebujeme pre našu spoločnú bezpečnosť. Naše medzinárodné misie získali lepšie štruktúry velenia a zaviazali sme sa viac investovať do civilnej činnosti. Čoraz viac rozvíjame spoluprácu s našimi partnermi – od mierových síl OSN až po NATO, od mierových operácií Afriky až po ASEAN. Naši partneri vedia, že Európa nie je len mäkkou silou.

To všetko ale nie je jediným dôvodom, prečo sme vo svete čoraz častejšie považovaní za vzor. Keď sa Organizácia Spojených národov a samotná myšlienka globálneho riadenia založeného na pravidlách dostávala pod čoraz väčší tlak, nebývalým spôsobom sme stavili na multilateralizmus. Prejavilo sa na to zintenzívnení našich finančných záväzkov voči systému OSN, keď sme zachránili Agentúru OSN pre palestínskych utečencov pred jej finančnou krízou, podporili reformný program generálneho tajomníka OSN a pracovali na zachovaní dohody o jadrovej energii s Iránom. Ale nejde len o to. Vždy sme sa snažili vybudovať taký multilaterálny rámec, v ktorom sa bude dať vyriešiť každá svetová kríza: pretože len tak možno dospieť k udržateľným riešeniam problémov našej doby. Našu mobilizačnú silu sme vždy dávali do služieb multilateralizmu v úsilí priviesť príslušné regionálne a globálne mocnosti k rokovaciemu stolu. S týmto zámerom sme zorganizovali bruselskú konferenciu o Sýrii, založili medzinárodnú kontaktnú skupinu pre Venezuelu či líbyjské kvarteto a usporiadali regionálne stretnutia o Afganistane. Cítime zodpovednosť prispieť našim dielom v duchu spolupráce.

Platí to v našom vlastnom regióne počínajúc Balkánom, kde je pozitívny potenciál našej angažovanosti obrovský a neprehliadnuteľný. Ale potvrdzuje sa to aj v ostatnom svete. Európska únia sa stáva nepostrádateľným partnerom pri presadzovaní mieru a bezpečnosti na celom svete.

Globálna stratégia načrtla víziu, aké miesto by malo patriť Európe vo svete, a zároveň zásadne posilnila súdržnosť vonkajšej činnosti Únie. Zasadzovali sme sa za väčšiu jednotu, a to nielen v záujme čoraz užšieho spojenectva v Únii, ale predovšetkým v záujme zefektívnenia a skvalitnenia našej činnosti. V uplynulých rokoch sme pokročili v synchronizovaní našich a rozvojových a bezpečnostných politík. Nemožno poprieť, že vnútorné a vonkajšie udalosti spolu súvisia, čomu sme prispôsobili naše politiky. Vyvinuli sme inteligentnejšie finančné nástroje ako napr. trustové fondy a členské štáty EÚ spolupracujú v Bezpečnostnej rade OSN spôsobom, ktorý sa len pred tromi rokmi zdal byť nemožný.

V týchto pohnutých časoch nám globálna stratégia slúži ako spoločný kompas. Je výsledkom dva roky trvajúcich diskusií naprieč inštitúciami a členskými štátmi EÚ, do ktorých sa zapojila aj občianska spoločnosť a akademická obec. V ich priebehu sa zrodil nový konsenzus o potrebách, nedostatkoch a ďalšom smerovaní našej Únie.

Pokrok sa podarilo dosiahnuť len vďaka pevnej kolektívnej politickej vôli.A zároveň všetko, čo sme dosiahli, môže čoskoro pominúť, ak táto politická vôľa v budúcnosti ochabne. Mali by sme ustáliť dosiahnuté výsledky a pokračovať v skúmaní nových možností, ktoré sa nám otvorili. V tejto správe sa poukazuje na úspechy aj nedostatky a navrhujú sa možnosti budúcich krokov.

S globálnou stratégiou sme si zvolili cestu k silnejšej Európe. O tejto voľbe sa musíme každý deň a pri každom kroku znova utvrdzovať.“

- Federica Mogherini

Kliknutím zväčšite a prečítajte si správu:

 


Pozri tiež