Page language:
Serbian

PRELIMINARNA IZJAVA: Dobro organizovani izbori sa živom Internet kampanjom, ali dugogodišnji nedostaci u pravnom okviru ostaju nerešeni

19.10.2021

Ova preliminarna izjava Izborne posmatračke misije EU (EU EOM) dostavljena je pre završetka celokupnog izbornog procesa. Preostaju kritično važne faze koje obuhvataju tabelarni prikaz rezultata i odluke o rešavanju žalbi i prigovora. EU EOM je sada u poziciji da samo komentariše dosadašnja zapažanja, a kasnije će objaviti konačni izveštaj koji će sadržati celokupnu analizu i preporuke za izborne reforme. EU EOM takođe može da doda i izjave o raznim pitanjima vezanim za izbore kada to smatra za prikladno.

Lokalni izbori održani 17. oktobra bili su dobro organizovani i tokom kampanje su poštovane osnovne slobode. Veliki broj kandidata ponudio je biračima stvarni izbor, osim opština sa kosovskim Srbima u kojima je politička konkurencija bila ograničena. Žene su bile nedovoljno zastupljene u trkama za gradonačelnike, a i generalno u strukturama stranaka. Dok je tradicionalno agitovanje bilo skromno, Internet kampanja je bila živa. Finansiranje kampanje nije bilo transparentno. Mediji su doprineli informisanosti birača organizovanjem sveobuhvatnih debata. Dugogodišnji nedostaci u zakonskom okviru ostaju nerešeni, kao i skoro sve prethodno iznete izborne preporuke EU.

  • Mirno i uredno glasanje posmatrači EU ocenili su veoma pozitivno. Međutim, zabeležen je značajan broj slučajeva pomaganja pri glasanju praćenih sumnjivim obrazloženjima za pružanje pomoći, dok pravila za prihvatanje ličnih dokumenata za identifikaciju birača sa isteklim rokom važenja nije bilo dosledno primenjena. Prebrojavanje glasačkih listića bilo je manje pozitivno. Šest od 31 posmatranih prebrojavanja ocenjeno je negativno, uglavnom zbog nedoslednosti u praćenju procedura.
  • Registracija kandidata bila je sveobuhvatna. Ukupno 89 političkih subjekata, što obuhvata 34 političke stranke, prijavilo je 166 kandidata za gradonačelnika i 5.199 kandidata za skupštine opština. Iako se poštovala rodna kvota od 30 posto za liste skupština opština, stranke su nominovale samo nekoliko kandidatkinja za gradonačelnika. Zakonski okvir za registraciju kandidata sadrži i neke nejasne i kontradiktorne odredbe, kao i neproporcionalna ograničenja koja nisu u skladu sa međunarodnim standardima za demokratske izbore.
  • S obzirom na mere u vezi sa COVID-19, kandidati su usredsredili svoje kampanje na društvene mreže i na TV debate. Kandidati su uživali jednaka prava na slobodu okupljanja, izražavanja i kretanja. Nadmetanja za poziciju gradonačelnika dominirala su kampanjom koja je u velikoj meri vođena ličnostima kandidata, a ne platformama njihovih političkih stranaka. Opštinska infrastruktura bila je glavna tema, a za tim su išli zdravstvo i obrazovanje, poljoprivreda i životna sredina. Kandidati iz nevećinskih zajednica vodili su kampanju gotovo isključivo unutar svojih zajednica. Srpska lista (SL) je monopolizovala politički život u zajednicama kosovskih Srba, a nekoliko sagovornika EU EOM-a navelo je slučajeve zastrašivanja i vršenja pritiska od strane kandidata i aktivista SL. Neadekvatan zakonski okvir za finansiranje kampanje, nedostatak smislenog nadzora i ograničena svest o pravilima rezultirali su kod kandidata netransparentnim finansiranjem kampanje.
  • Zakonski okvir pruža adekvatnu osnovu za sprovođenje demokratskih izbora. Međutim, ozbiljni nedostaci i kontradiktorne odredbe o podobnosti kandidata, registraciji birača, pravilima izborne kampanje, glasanju izvan Kosova (GIK) i rešavanju izbornih sporova, - tek treba da se uzmu u rešavanje. Tokom perioda kampanje, Izbornom panelu za žalbe i predstavke (IPŽP) podneto je petnaest. Tri političke stranke sankcionisane su zbog nezakonitosti u vođenju kampanje i neprikladnog postavljanja izbornog materijala. IPŽP je većinu žalbi, prigovora i odluka objavljivao na svojoj Internet stranici. 
  • Sveobuhvatna, transparentna i profesionalna izborna administracija obezbedila je da pripreme budu završene u zakonskim rokovima, a zainteresovani akteri ih smatraju za nezavisne i verodostojne. Centralna izborna komisija (CIK) održavala je redovne javne sastanke i većina odluka bila je usvojena jednoglasno. Tačnost biračkog spiska je poboljšana, uglavnom zahvaljujući brisanju mnogih umrlih lica iz matičnih knjiga.
  • Medijsko okruženje je dinamično i pluralistično i mediji su slobodno, bez ikakvih prepreka u svom delovanju, propratili izbore. Dok je javni servis RTK1 nudio opsežno i uravnoteženo izveštavanje o kandidatima, drugi veći mediji pokazali su manju zainteresovanost za nadmetanje u opštinama. Javni emiter i nekoliko privatnih TV kanala pozitivno su doprineli informisanosti birača organizovanjem sveobuhvatnih izbornih debata za većinu opština. Nezavisna komisija za medije nije bila efikasna u primeni propisa.
  • Kampanja preko Interneta je bila živa, dok je ton generalno bio umeren. Pokret Samoopredeljenje (Lëvizja Vetëvendosje - LVV) je bio najaktivnija politička stranka na Fejsbuku, a zatim slede Demokratski savez Kosova (LDK) i Demokratska partija Kosova (PDK). Transparentnost i odgovornost plaćenog političkog oglašavanja na Fejsbuku bili su ometeni nepostojanjem bilo kakvih uslova ili zahteva za političke oglašivače kada se registruju za postavljanje izbornog oglasa na Fejsbuku i Instagramu. EU EOM uočila kršenje perioda izborne tišine na društvenim mrežama.

Izborna posmatračka misija Evropske unije (EU EOM) prisutna je na Kosovu od 5. septembra na poziv predsednika Kosova.  Rukovodilac misije je g. Lusak Mandl, poslanik Evropskog parlamenta (Austrija). Ukupno, EO EOM je širom Kosova rasporedio 94 posmatrača iz 24 zemalja članica EU, Norveške i Švajcarske, kako bi se dala ocena sveukupnog izbornog procesa u odnosu na međunarodne i evropske standarde za demokratske izbore, kao i u odnosu na kosovske zakone. Delegacija Evropskog Parlamenta, na čelu sa gđom Violom von Cramon-Taubadel, poslanicom Evropskog parlamenta, pridružila se misiji i u potpunosti podržava ovu Izjavu. Na sam dan održavanja izbora, posmatrači su posetili oko 400 biračkih mesta u 37 opština na Kosovu kako bi pratili i posmatrali glasanje i prebrojavanje glasova.] EU EOM je nezavisan u svojim nalazima i zaključcima i pridržava se Deklaracije o principima međunarodnog posmatranja izbora, potpisane u Ujedinjenim nacijama u oktobru 2005. godine.