Международен ден за подкрепа на жертвите на изтезания: изявление на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Жозеп Борел

25.06.2020

На международния ден за подкрепа на жертвите на изтезания отдаваме почит на жертвите на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение. В момент, когато светът обединява усилията си, за да се справи с пандемията от коронавирус, правата на човека трябва да останат в основата на нашата борба. На този ден даваме гласност на стотиците хиляди жертви на изтезания и на тези, които все още са изтезавани днес.

Изтезанията и други форми на малтретиране никога не могат да бъдат оправдани. Забраната на изтезанията е абсолютна — използването на изтезания е незаконно при всички обстоятелства. Европейският съюз потвърждава твърдия си ангажимент да противодейства на изтезанията по света чрез всеобхватен подход, обединяващ забрана, предотвратяване, търсене на отговорност за изтезателите и правна защита за жертвите.

Премахването на изтезанията е световно предизвикателство и следва да бъде амбиция за целия свят. Това може да бъде постигнато само ако действаме заедно. Съвместните усилия с международните партньори, по-специално Организацията на обединените нации, Съвета на Европа и Международния наказателен съд, регионалните организации, националните партньори и гражданското общество могат да доведат до реална промяна. Световният алианс срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания, е добър пример за това как можем да работим заедно. Призоваваме всички държави да се присъединят към него.

Европейският съюз отново призовава за всеобщо ратифициране и ефективно прилагане на Конвенцията на ООН против изтезанията и незадължителния протокол към нея. Универсалността е постижима благодарение на 170-те държави, които са страни по Конвенцията. Ангола и Оман са последните, които се присъединиха. Само 25 държави все още не са я ратифицирали.

ЕС подкрепя организациите на гражданското общество, които работят за предотвратяване на изтезанията и подпомагат жертвите в целия свят чрез своя Европейския инструмент за демокрация и права на човека. По-конкретно през последното десетилетие Европейският съюз отпусна повече от 80 милиона евро в подкрепа на тези, които са на първа линия в тази дейност. Ще продължим да подкрепяме защитниците на правата на човека, които смело се противопоставят на изтезанията по света.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56