Mezinárodní den na podporu obětí mučení: prohlášení vysokého představitele EU / místopředsedy Josepa Borrella

25.06.2020

U příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení vzdáváme hold obětem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení. V době, kdy svět společně vyvíjí úsilí v boji proti pandemii koronaviru, nesmí být problematika lidských práv odsunuta do pozadí. V tento den propůjčujeme hlas stovkám tisíc lidí, kteří se stali obětí mučení v minulosti, i těch, kterým se to děje právě teď.

Mučení a jiné špatné zacházení nelze nikdy ospravedlnit. Zákaz mučení je absolutní – používání mučení je za všech okolností nezákonné. Evropská unie opětovně zdůrazňuje své pevné odhodlání bojovat proti mučení na celém světě prostřednictvím komplexního přístupu zahrnujícího zákaz, prevenci, odpovědnost a nápravu pro oběti.

Vymýcení mučení je globální výzvou a mělo by se o ně usilovat na celosvětově úrovni. Není nemožné jej dosáhnout, ale lze to učinit pouze tehdy, budeme-li jednat společně. Společné úsilí s mezinárodními partnery, zejména s Organizací spojených národů, Radou Evropy a Mezinárodním trestním soudem, regionálními organizacemi, vnitrostátními partnery a občanskou společností může přinést skutečnou změnu. Dobrým příkladem toho, jak můžeme spolupracovat, je Aliance za obchod bez mučení a vyzýváme všechny státy, aby se k ní připojily.

Evropská unie znovu opakuje svou výzvu k všeobecné ratifikaci a účinnému uplatňování Úmluvy OSN proti mučení a jejího opčního protokolu. Se 170 smluvními stranami úmluvy (naposledy se připojily Angola a Omán) je univerzální platnost na dosah; zbývá již jen 25 států, které ji ještě musí ratifikovat.

Prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva podporuje EU organizace občanské společnosti, které usilují o zabránění mučení a pomáhají obětem na celém světě. V posledním desetiletí konkrétně vyčlenila Evropská unie více než 80 milionů EUR na podporu těch, kteří stojí v čele této činnosti. Budeme i nadále hájit obránce lidských práv, kteří odvážně bojují proti mučení po celém světě.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56