Kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta: EU:n korkean edustajan, varapuheenjohtaja Josep Borrellin julkilausuma

25.06.2020

Kidutuksen uhrien puolesta vietettävänä kansainvälisenä päivänä kunnioitamme kaikkia kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun uhreja. Samalla kun maailma pyrkii yhdessä voittamaan koronavisupandemian, ihmisoikeudet on edelleen pidettävä toimien keskiössä. Tänään annetaan ääni niille sadoilletuhansille ihmisille, jotka ovat joutuneet kidutuksen uhriksi tai joita kidutetaan edelleen.

Kidutus ja muu kaltoinkohtelu ei ole koskaan oikeutettua. Kidutuksen kielto on ehdoton – kidutuksen käyttö on kaikissa olosuhteissa laitonta. EU vahvistaa olevansa vahvasti sitoutunut torjumaan kidutusta maailmanlaajuisesti soveltamalla kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon kuuluvat kidutuksen kielto, sen ennaltaehkäisy, sitä koskeva vastuuseen saattaminen sekä kidutuksen uhrien oikeussuojakeinot.

Kidutuksen poistaminen on maailmanlaajuinen haaste, ja poistamiseen olisi pyrittävä maailmanlaajuisesti. Kidutuksen poistaminen ei ole mahdotonta, mutta se onnistuu vain yhteistyöllä. Kansainvälisten kumppaneiden ja varsinkin Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston, Kansainvälisen rikostuomioistuimen, alueellisten järjestöjen, valtiollisten kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa toteutettavilla yhteisillä toimilla voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on kidutusvälineiden kaupan vastainen allianssi, johon kaikkia valtioita kehotetaan liittymään.

EU palauttaa mieliin vaatimuksensa, että kidutuksen vastainen YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja olisi ratifioitava yleismaailmallisesti ja pantava tehokkaasti täytäntöön. Yleissopimukseen on liittynyt jo 170 valtiota, viimeisimpinä Angola ja Oman. Yleismaailmallisuus on jo hyvin lähellä, sillä vain 25 valtion on enää ratifioitava sopimus.

EU tukee demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen kautta kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät ehkäisemään kidutusta ja avustavat uhreja kaikkialla maailmassa. EU on viimeisten 10 vuoden aikana myöntänyt oli 80 miljoonaa euroa, joilla tuetaan kidutuksen torjuntaan osallistuvia etulinjan työntekijöitä. EU aikoo jatkossakin tukea ihmisoikeuksien puolustajia, jotka toimivat rohkeasti kidutuksen poistamiseksi kaikkialta maailmasta.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56