Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja: Izjava visokog predstavnika EU-a/potpredsjednika Josepa Borrella

25.06.2020

Na međunarodni dan potpore žrtvama mučenja odajemo počast žrtvama mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. U trenutku kada se svijet udružuje u borbi protiv pandemije koronavirusa, poštovanje ljudskih prava mora ostati naš prioritetni cilj. Na ovaj dan prisjećamo se stotina tisuća ljudi koji su bili žrtve mučenja i onih koji su i danas izloženi mučenju.

Mučenje i druga zlostavljanja nikad ne mogu biti opravdana. Zabrana mučenja je apsolutna, i mučenje je nezakonito u svim okolnostima. Europska unija potvrđuje svoju snažnu predanost borbi protiv mučenja diljem svijeta uz primjenu sveobuhvatnog pristupa koji obuhvaća zabranu, prevenciju, odgovornost i pravnu zaštitu za žrtve.

Iskorjenjivanje mučenja je globalni zadatak i cijeli bi svijet trebao tome težiti. Taj cilj nije nemoguće ostvariti, i za to su neophodni zajednički napori. To uključuje međunarodne partnere, posebno Ujedinjene narode, Vijeće Europe i Međunarodni kazneni sud, regionalne organizacije, nacionalne partnere i civilno društvo. Globalni savez za suzbijanje trgovine proizvodima koji služe za mučenje dobar je primjer takve suradnje, i pozivamo sve države da mu se pridruže.

Europska unija ponavlja poziv na univerzalnu ratifikaciju i djelotvornu provedbu Konvencije UN-a protiv mučenja i njezina Fakultativnog protokola. Univerzalno prihvaćanje te Konvencije moguće je postići; već 170 država su njezine članice, najnovije potpisnice su Angola i Oman, a samo 25 država je još treba ratificirati.

U okviru Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava EU podupire organizacije civilnog društva koje rade na sprečavanju mučenja i pružaju pomoć žrtvama mučenja. Konkretno, Europska unija je tijekom prošlog desetljeća dodijelila više od 80 milijuna eura za potporu predvodnicima u tim nastojanjima. I dalje ćemo stajati uz zaštitnike ljudskih prava koji se hrabro suprotstavljaju mučenju širom svijeta.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56