Il-Jum Internazzjonali b’Appoġġ għall-Vittmi tat-Tortura: Dikjarazzjoni mir-Rappreżentant Għoli tal-UE / il-Viċi President Josep Borrell

25.06.2020

Fil-Jum Internazzjonali b’Appoġġ għall-Vittmi tat-Tortura, insellmu lill-vittmi tat-tortura u t-trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor. Fi żmien meta d-dinja qed tgħaqqad l-isforzi biex tingħeleb il-pandemija tal-coronavirus, id-drittijiet tal-bniedem iridu jibqgħu fil-qalba tal-battalja tagħna. F’dan il-jum, nagħtu vuċi lill-mijiet ta’ eluf ta’ nies li kienu vittmi tat-tortura u dawk li għadhom ikunu ttorturati llum.

It-tortura u t-trattament ħażin ieħor qatt ma jistgħu jiġu ġġustifikati. Il-projbizzjoni tat-tortura hija assoluta - l-użu tat-tortura huwa illegali fiċ-ċirkostanzi kollha. L-UE ġġedded l-impenn sod tagħha li tiġġieled kontra t-tortura madwar id-dinja permezz ta' approċċ komprensiv li jinkludi l-projbizzjoni, il-prevenzjoni, ir-responsabbiltà u r-rimedju għall-vittmi.

L-eradikazzjoni tat-tortura hija sfida dinjija; jinħtieġ li tkun ambizzjoni dinjija. Mhuwiex possibbli li tinkiseb, iżda tista’ jsir biss jekk naġixxu flimkien. L-isforzi bi sħab mas-sħab internazzjonali, b’mod partikolari n-Nazzjonijiet Uniti, il-Kunsill tal-Ewropa u l-Qorti Kriminali Internazzjonali, l-organizzazzjonijiet reġjonali, is-sħab nazzjonali u s-soċjetà ċivili jistgħu jagħmlu differenza reali. L-Alleanza Globali għal Kummerċ Mingħajr Tortura hija eżempju tajjeb ta’ kif nistgħu naħdmu flimkien u nappellaw lill-Istati kollha biex jingħaqdu magħha.

L-Unjoni Ewropea ttenni l-appell tagħha għal ratifika universali u implimentazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u l-Protokoll Fakultattiv tagħha. B’170 Stat parti għall-Konvenzjoni, l-aktar reċentement l-Angola u l-Oman, l-universalità tista’ tintlaħaq; 25 Stat biss għad iridu jirratifikawha.

Permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem, l-UE tappoġġa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu għall-prevenzjoni kontra t-tortura u jassistu lill-vittmi madwar id-dinja. B’mod konkret, matul l-aħħar 10 snin, l-Unjoni Ewropea allokat aktar minn EUR 80 miljun biex tappoġġa lil dawk li huma minn ta’ quddiem f’din il-ħidma. Aħna se nkomplu nappoġġaw id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li b’mod kuraġġuż jimpenjaw ruħhom kontra t-tortura madwar id-dinja.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56