Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia: Vyhlásenie vysokého predstaviteľa EÚ a podpredsedu Josepa Borrella

25.06.2020

Pri príležitosti Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia vyjadrujeme úctu obetiam mučenia a iného krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania. Zatiaľ čo svet spája sily proti pandémii koronavírusu, v centre nášho úsilia musia zostať ľudské práva. V tento deň odovzdávame slovo stovkám tisícov ľudí, ktorí sa stali obeťami mučenia a ešte aj dnes sú mu vystavení.

Na mučenie ani iné zlé zaobchádzanie nie je nikdy dôvod. Zákaz mučenia je absolútny a jeho použitie je za každých okolností protizákonné. Európska únia znovu potvrdila svoje pevné odhodlanie bojovať proti mučeniu na celom svete, ktoré presadzuje všestrannými opatreniami zameranými na zákaz, prevenciu, branie vinníkov na zodpovednosť a odškodňovanie obetí.

Odstrániť mučenie treba na celom svete; a celý svet by sa o to mal snažiť. Tento cieľ možno dosiahnuť, len keď budeme postupovať spoločne. Spájanie síl s medzinárodnými partnermi, najmä s Organizáciou Spojených národov, Radou Európy a Medzinárodným trestným súdom, regionálnymi organizáciami, vnútroštátnymi partnermi a občianskou spoločnosťou môže priniesť skutočný posun. Dobrým príkladom, ako vieme spolupracovať, je Svetová aliancia za obchod bez mučenia, do ktorej by sa mali zapojiť všetky štáty.

Európska únia opakovane vyzýva na ratifikáciu a účinné uplatňovanie Dohovoru OSN proti mučeniu a jeho opčného protokolu na celom svete. Keďže signatármi tohto dohovoru je už 170 krajín, najnovšie Angola a Omán, celosvetové pokrytie je na dosah; ratifikáciou musí prejsť už len v 25 štátoch.

EÚ používa na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na prevenciu mučenia a pomoc obetiam na celom svete európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Na podporu pracovníkov v prvej línii tohto úsilia vyčlenila za posledné desaťročie už viac ako 80 miliónov eur. Za ochrancami ľudských práv, ktorí odvážne na celom svete bojujú proti mučeniu, budeme stáť aj naďalej.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56