EĀDD struktūrshēma

24.01.2022

EĀDD struktūrshēma ataino dienesta struktūru.

Lielāko daļu ikdienas darba EĀDD galvenajā mītnē pārrauga ģenerālsekretāre un ģenerālsekretāres vietnieki.

Pieci lieli departamenti aptver dažādas pasaules teritorijas – Āziju un Klusā okeāna reģionu, Āfriku, Eiropu un Vidusāziju, plašāko Tuvo Austrumu reģionu un Amerikas kontinentus.


Saistīts