От визия към действие: глобалната стратегия на ЕС на практика — три години по-късно и в бъдеще

14.06.2019

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини представи третия доклад за напредъка по изпълнението на Глобалната стратегия на Европейския съюз, озаглавен „Глобалната стратегия на ЕС на практика — три години по-късно и в бъдеще“, който ще бъде обсъден от министрите на външните работи и на отбраната на ЕС на заседанието на Съвета по външни работи от 17 юни 2019 г. в Люксембург. В доклада се разглежда напредъкът, постигнат през последните три години след представянето на Глобалната стратегия през юни 2016 г. в пет приоритетни области — сигурността на Съюза, устойчивостта на държавата и обществото на изток и на юг, интегриран подход към конфликти и кризи, регионален ред, основан на сътрудничество, и глобално управление през 21-ви век. В него се предоставят също насоки за бъдещи действия през идните години.

Предговор към доклада относно изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС от върховния представител Федерика Могерини: „Никога не сме замисляли глобалната стратегия като теоретично упражнение. Тя винаги е била предназначена да служи като ориентир за нашата дейност — и точно това се случи след нейното представяне. Преди три години описахме света като „сложен и конфликтен“: станахме свидетели на необходимостта Европа да стане по-силна и по-безопасна, почувствахме се отговорни пред европейските граждани и нашите партньори и осъзнахме, че използваме само малка част от нашия колективен потенциал.

Днес светът не е в по-добро състояние, отколкото преди три години. Но Европа все повече се възприема като световен пример. Това е така, защото разкрихме също неизползвания потенциал на нашия Съюз — на първо място в областта на сигурността и отбраната. Настоящият доклад показва изминатия през тези години път. Той показва, че сме изпълнили много от обещанията от Глобалната стратегия и че в някои случаи сме постигнали дори повече от това, на което сме се надавали. Европейският съюз на сигурност и отбрана направи първите си стъпки. Държавите членки вече инвестират в общи промишлени и научноизследователски проекти, за да се развие пълният спектър на отбранителни способности, от които се нуждаем за нашата обща сигурност. Нашите международни мисии разполагат с по-добри командни структури и се ангажирахме да инвестираме повече в нашите граждански действия. Повече от всякога си сътрудничим с нашите партньори — мироопазващите сили на Организацията на обединените нации, НАТО, мироопазващите операции в Африка и АСЕАН. Партньорите ни знаят, че Европа не се ограничава само със своята „мека сила“.

Но това не е единствената причина, поради която ние сме все повече и повече световен пример. Във време, когато ООН и самата идея за основано на правила световно управление бяха подложени на нарастващ натиск, ние инвестирахме в многостранното сътрудничество, както никога досега. Доказахме това, като засилихме нашите финансови ангажименти към системата на ООН, например чрез спасяването на Агенцията на ООН за палестинските бежанци от финансова криза, подкрепата за програмата за реформи на генералния секретар на ООН и усилията ни да бъде запазено споразумението с Иран относно ядрената му програма. Но не само това. Винаги сме се опитвали да изградим подходяща многостранна рамка за разрешаване на всяка една от кризите в нашия свят: тъй като това е единственият начин да бъдат намерени устойчиви решения на проблемите на нашето време. Винаги сме поставяли нашата обединяваща способност в услуга на многостранното сътрудничество, като се опитваме да обединим съответните регионални и световни сили около масата за преговори. Това е целта на конференциите в Брюксел относно Сирия, Международната контактна група за Венесуела, Квартета за Либия и регионалните заседания, които организирахме за Афганистан. Чувстваме се отговорни да изиграем своята роля в дух на сътрудничество.

Това е особено вярно за нашия континент, като се започне с Балканите, където положителният потенциал на нашата ангажираност е огромен и единствен по рода си. Но това важи и за останалата част на света. Европейският съюз се превърна в незаменим партньор за постигането на мир и сигурност в целия свят.

Глобалната стратегия очерта визията за мястото на Европа в света, но също и най-вече насърчи по-голямата съгласуваност във външната дейност на Съюза. Застъпихме се за необходимостта от допълнителна „взаимообвързаност“, не само като начин за преминаване към все по-тесен съюз, но преди всичко, за да станат нашите действия по-ефективни и решителни. През тези години постигнахме напредък в синхронизирането на нашите политики за развитие и сигурност. Вече е невъзможно да се отрича връзката между вътрешни и външни събития и нашите политики се промениха в съответствие с това. Разработихме по-интелигентни финансови инструменти, като например доверителните фондове, а държавите — членки на ЕС, си сътрудничат в рамките на Съвета за сигурност на ООН по начин, който изглеждаше невъзможен само преди три години.

Глобалната стратегия на ЕС беше нашият колективен компас в тези трудни времена. Стратегията е резултат от две години колективен размисъл между институциите на ЕС и държавите членки, но също и с гражданското общество и академичните среди. В рамките на този процес се оформи нов консенсус относно това, от което Съюзът ни се нуждае, какво ни липсва и за посоката, в която трябва да поемем.

Напредъкът бе възможен единствено благодарение на силна колективна политическа воля да се върви напред.Но всичко, което сме постигнали, може да се окаже краткотрайно, ако в бъдеще тази политическа воля изчезне. Резултатите трябва да бъдат консолидирани, новооткритите възможности трябва да бъдат допълнително проучени. В настоящия доклад са откроени постиженията и недостатъците и се предлагат варианти за евентуални бъдещи действия.

С Глобалната стратегия ние избрахме пътя към една по-силна Европа. Този избор ще трябва да бъде потвърждаван с всеки изминал ден, на всеки етап от пътя.“- Федерика Могерини  Щракнете, за да увеличите и прочетете доклада:

 


Вижте също