Starptautiskā spīdzināšanas upuru atbalsta diena – ES Augstā pārstāvja un Komisijas priekšsēdētājas vietnieka Žuzepa Borela paziņojums

25.06.2020

Starptautiskajā spīdzināšanas upuru atbalsta dienā mēs pieminam spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības upurus. Laikā, kad pasaule kopīgiem spēkiem cenšas pārvarēt koronavīrusa pandēmiju, cilvēktiesībām arī turpmāk ir jābūt mūsu cīņas centrā. Šajā dienā mēs dodam iespēju tikt sadzirdētiem simtiem tūkstošu to cilvēku, kuri ir bijuši spīdzināšanas upuri, kā arī tos, kuri vēl šodien tiek spīdzināti.

Spīdzināšana un citi nežēlīgas izturēšanās veidi nekad nav attaisnojami. Spīdzināšanas aizliegums ir absolūts – spīdzināšanas izmantošana ir nelikumīga jebkādos apstākļos. Eiropas Savienība atkārto savu stingro apņemšanos apkarot spīdzināšanu visā pasaulē, šādā nolūkā izmantojot visaptverošu pieeju, kas ietver aizliegumu, novēršanu, atbildību un cietušo personu tiesību aizsardzību.

Spīdzināšanas izskaušana ir pasaules mēroga problēma; tai vajadzētu būt pasaules mēroga mērķim. Šo mērķi ir iespējams sasniegt, taču to var izdarīt tikai tad, ja rīkosimies kopā. Situāciju var reāli uzlabot kopīgi pūliņi ar starptautiskajiem partneriem, it īpaši ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Padomi un Starptautisko Krimināltiesu, reģionālām organizācijām, valstu partneriem un pilsonisko sabiedrību. Globālā alianse pret tādu preču tirdzniecību, kuras var izmantot spīdzināšanai, ir labs piemērs mūsu sadarbībai, un mēs aicinām visas valstis tai pievienoties.

Eiropas Savienība atkārtoti aicina vispārēji ratificēt un efektīvi īstenot ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un tās Fakultatīvo protokolu. Šobrīd, kad 170 valstis ir kļuvušas par Konvencijas pusēm (pavisam nesen – Angola un Omāna), universālums ir gandrīz sasniegts; Konvencija vēl jāratificē tikai 25 valstīm.

Izmantojot Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, Eiropas Savienība atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas strādā pie tā, lai nepieļautu spīdzināšanu un visā pasaulē palīdzētu cietušajiem. Konkrētāk – pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienība ir piešķīrusi vairāk nekā 80 miljonus eiro, lai atbalstītu tos, kuri ir šo pūliņu priekšgalā. Mēs turpināsim atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus, kuri visā pasaulē drosmīgi iesaistās cīņā pret spīdzināšanu.

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56