Det Forenede Kongerige: Erklæring fra den højtstående repræsentant om åbningen af EU-delegationen i London

01.02.2020

I dag træder Det Forenede Kongerige ud af Den Europæiske Union og bliver et tredjeland. Vi beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade vores Union, men respekterer fuldt ud dette valg og er parat til at gå fremad.

Den Europæiske Unions diplomatiske repræsentation varetages fremover af en EU-delegation under min myndighed som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Jeg har udnævnt ambassadør João Vale de Almeida som delegationschef, og jeg har tiltro til, at han vil arbejde utrætteligt for at sikre et gnidningsløst samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige. Kommissionens tidligere repræsentationslokaler i London overgår til Den Europæiske Unions delegation. Delegationens arbejde starter i dag.

Ud over en EU-delegations traditionelle opgaver i et tredjeland, såsom EU's diplomatiske repræsentation, EU-koordinering og -rapportering og fremme af EU i værtslandet, vil EU-delegationen i Det Forenede Kongerige spille en central rolle med hensyn til at sikre gennemførelsen af Det Forenede Kongeriges udtrædelsesaftale. Sammen med EU-medlemsstaternes ambassader vil den også øge kendskabet til EU-borgeres rettigheder i Det Forenede Kongerige efter brexit.

Det Forenede Kongerige vil fortsat være en vigtig partner for Den Europæiske Union. Vores forbindelser har rod i vores fælles værdier og interesser, som udspringer af geografi, historie og værdier, der er forankret i vores fælles europæiske kulturarv.

De økonomiske, sociale og politiske forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige slutter ikke her. Vi er og vil fortsat være tæt forbundne. Vores ønske er at opbygge et nyt, ambitiøst partnerskab på tværs af handel og økonomisk samarbejde, retshåndhævelse og strafferet, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar.

Jeg ser frem til, hvad jeg håber vil være et meget tæt samarbejde med vores britiske venner om vores fælles udfordringer på regionalt og globalt plan.

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53