EU EOM Lesotho Preliminary Statement in Sesotho

 

POLELO EA SELELEKELA

Likhetho tsa naha ea Lesotho tsa Ntlo ea Bakhethoa li tsamaile hantle le ha ho ne ho e na le khaello ea lichelete, ho se hlake hoa molao o tsamaisang likhetho, le mabala a sa batallatsoang bakeng sa mekha le makhotla a neng a iketa.